نویسنده = فرشید خیرالهی
تاثیر استراتژی های کسب و کار بر افشا ریسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22051/jaasci.2023.44674.1795

شکوفه فرامرزی؛ فرزاد ایوانی؛ فرشید خیرالهی؛ حدیث عبدی