نویسنده = شهناز مشایخ
تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر حجم تأمین مالی شرکت‌ها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 43-60

10.22051/ijar.2016.2362

شهناز مشایخ؛ زهرا نیکبخت


نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکتها در دنیا

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 131-148

10.22051/ijar.2015.2140

شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی


سهام خزانه و مزایای استفاده از آن در بورسها

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 105-125

10.22051/ijar.2014.491

شهناز مشایخ؛ سپیده سادات نصیری


بررسی انگیزه‌های مدیریت سود

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 53-70

10.22051/ijar.2014.460

شهناز مشایخ؛ زهرا اربابی؛ معصومه رحیمی فر


تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 57-72

10.22051/ijar.2013.421

شهناز مشایخ؛ شهره حدیدی فرد؛ سرور پژمان


نوسانات قیمت طلا در بازار ایران و جهان

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 101-124

10.22051/ijar.2013.415

شهناز مشایخ؛ راضیه سعادت آبادی؛ سمیه وطن خواه


بحران بدهی غرب

دوره 2، شماره 2، تیر 1391، صفحه 137-155

10.22051/ijar.2013.402

شهناز مشایخ؛ سمیرا ازنایی؛ زهره عباس تفرشی


تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 79-104

10.22051/ijar.2013.438

شهناز مشایخ؛ سعیده آدم پیرا؛ آمنه عابد


مروری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخصی

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 59-84

10.22051/ijar.2013.429

شهناز مشایخ؛ منا قدرتی؛ فائزه محمدی