نویسنده = رضوان حجازی
اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 149-170

10.22051/ijar.2017.13200.1239

مینا مقدسی نیکجه؛ رضوان حجازی؛ مرتضی اکبری؛ محمدعلی دهقان دهنوی


حسابداری کربن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 69-85

10.22051/ijar.2017.2157.

ندا جعفری نسب کرمانی؛ رضوان حجازی


جهان‌شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 17-34

10.22051/ijar.2017.2097.

رضوان حجازی؛ نهاله حیاتی


اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-19

10.22051/ijar.2016.2360

رضوان حجازی؛ محمد علی پور


سستم های حسابداری آب

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 27-44

10.22051/ijar.2014.481

رضوان حجازی؛ غریبه اسماعیلی کیا


مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM)

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-15

10.22051/ijar.2014.457

رضوان حجازی؛ شهره جوادی؛ سارا سادات یزدانی طبایی


آیا بین سیستم‌های مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد؟

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 73-88

10.22051/ijar.2013.422

رضوان حجازی؛ سیده سمانه شاهرخی


حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت

دوره 2، شماره 2، تیر 1391، صفحه 99-121

10.22051/ijar.2013.400

رضوان حجازی؛ منیژه رامشه


چشم­ اندازی به تئوری حسابداری اثباتی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 69-96

10.22051/ijar.2013.453

رضوان حجازی؛ محمد اوجی


مقدمه‌ای بر حسابداری مدیریت زیست محیطی

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 129-150

10.22051/ijar.2013.440

رضوان حجازی؛ یوسف قنبری


ارتباط استراتژی سرمایه­گذاری با ارزش افزوده اقتصادی

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 19-36

10.22051/ijar.2013.427

نسیم اصولی؛ رضوان حجازی؛ هاشم ولی پور