نویسنده = مریم عباس زاده
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 21-35

10.22051/ijar.2015.502

مریم عباس زاده؛ آزاده روشن روان؛ صدیقه عطرکار روشن