کلیدواژه‌ها = حسابداری کربن
حسابداری کربن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 69-85

10.22051/ijar.2017.2157.

ندا جعفری نسب کرمانی؛ رضوان حجازی


حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت

دوره 2، شماره 2، تیر 1391، صفحه 99-121

10.22051/ijar.2013.400

رضوان حجازی؛ منیژه رامشه