کلیدواژه‌ها = حسابداری مدیریت
حسابداری کربن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 69-85

10.22051/ijar.2017.2157.

ندا جعفری نسب کرمانی؛ رضوان حجازی


تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با تاکید بر مبانی فلسفی

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 35-55

10.22051/ijar.2017.11368.1185

اله کرم صالحی؛ محمدعلی احمدی؛ سمیرا هاشمی بلمیری


حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت

دوره 2، شماره 2، تیر 1391، صفحه 99-121

10.22051/ijar.2013.400

رضوان حجازی؛ منیژه رامشه


مقدمه‌ای بر حسابداری مدیریت زیست محیطی

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 129-150

10.22051/ijar.2013.440

رضوان حجازی؛ یوسف قنبری