کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
بررسی انگیزه‌های مدیریت سود

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 53-70

10.22051/ijar.2014.460

شهناز مشایخ؛ زهرا اربابی؛ معصومه رحیمی فر


بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 65-83

10.22051/ijar.2013.406

احمد خدامی پور؛ میثم امینی نیا؛ رحمت الله هوشمند زعفرانیه


بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 17-34

10.22051/ijar.2013.435

صابر شعری؛ پیمان سماواتی