کلیدواژه‌ها = استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
مروری بر شواهد تأثیرگذاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرس

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 37-56

10.22051/ijar.2018.15748.1307

محسن دهمرده قلعه نو؛ فاطمه صفری سرچاه؛ حمید زارعی