کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی
رابطه افشای مسئولیت اجتماعی بر عملیات حسابرسی شرکت

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 93-114

10.22051/jaasci.2022.40535.1708

هانیه حکمت؛ شکوفه علیزاده؛ وحید حیدرزاده خلیفه کندی


مسئولیت پذیری اجتماعی و احساسات سرمایه‌گذاران با رویکرد معادلات همزمان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 61-80

10.22051/jaasci.2022.38935.1660

محمد جواد زارع بهنمیری؛ احمد نظری شمس آبادی؛ نیلوفر بیکی


ارتباط مسئولیت‌ اجتماعی و پاداش هیأت مدیره

دوره 9، شماره 4، دی 1398، صفحه 83-100

10.22051/ijar.2019.21519.1421

رویا دارابی؛ ساره پهلوان


جهان‌شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 17-34

10.22051/ijar.2017.2097.

رضوان حجازی؛ نهاله حیاتی