موضوعات = حسابداری دولتی
روندهای پژوهشی در حسابرسی بخش عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22051/jaasci.2023.43779.1781

محمدحسین صفرزاده؛ عباس هوشمند کاشانی؛ اشکان غلامی فتیده


حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 71-98

10.22051/ijar.2017.15594.1302

مهناز محمودخانی؛ ریحانه احمدی


سیر تحقیقات حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 53-66

10.22051/ijar.2017.14066.1270

پریسا سادات بهبهانی نیا


چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 61-80

10.22051/ijar.2016.2363

حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی؛ محمدعلی ساری