موضوعات = حسابرسی
تبیین الگویی برای توسعه بازار خدمات حسابرسی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402

10.22051/jaasci.2022.40513.1707

محمدجواد تصدی کاری؛ کیهان آزادی؛ جواد رضازاده؛ سینا خردیار


مروری بر شواهد تأثیرگذاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرس

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 37-56

10.22051/ijar.2018.15748.1307

محسن دهمرده قلعه نو؛ فاطمه صفری سرچاه؛ حمید زارعی


کیفیت گزارشگری مالی و بندهای تعدیلی حسابرسی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 61-80

10.22051/ijar.2018.17542.1341

نازنین بشیری منش؛ ملیحه پاکدل


مروری بر معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی: کاربردها و نقاط ضعف و قوت

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 33-63

10.22051/ijar.2018.14089.1271

بهمن بنی مهد؛ مهدی عربی؛ شیوا حسن پور؛ شاهرخ بزرگمهریان


چالش های حسابرسی ارزش های منصفانه و سایر برآوردها

دوره 6، شماره 4، دی 1395، صفحه 128-144

10.22051/ijar.2016.2583

غلامرضا سلیمانی امیری؛ ندا جعفری نسب کرمانی


چرخش اجباری حسابرس

دوره 6، شماره 2، تیر 1395، صفحه 17-40

10.22051/ijar.2016.2429

طه احمدزاده