موضوعات = بازار سرمایه
ارائه الگوی پیشنهادی افزایش سرمایه با توجّه به محیط اقتصادی ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 143-184

10.22051/jaasci.2023.42746.1751

ایران اباذری؛ احمد پیفه؛ فردین منصور؛ عباسعلی حق پرست


اثرات بانک داری سایه بر ریسک بانکی با رویکرد کفایت سرمایه

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 215-240

10.22051/jaasci.2023.40888.1720

نیما نهتانی؛ حسین شریفی رنانی؛ سعید دائی کریم زاده


عملکرد پایداری شرکتی و ریسک سیستماتیک

دوره 13، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 61-84

10.22051/jaasci.2023.43559.1773

سید علی حسینی؛ فارهه ابراهیمی


قدرت مدیر عامل و ساختار سرمایه مبتنی بر مدل لی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-20

10.22051/ijar.2019.20896.1411

فریدون رهنمای رودپشتی؛ اناهیتا زندی


ریسک سقوط قیمت سهام و اثر آن بر رقابت بازار محصول

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 71-85

10.22051/ijar.2018.19758.1388

زهرا فضل الهی دهکردی؛ فرشید احمدی


ارتباط سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر چرخه عمر شرکت

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 99-120

10.22051/ijar.2017.15911.1310

وحید تقی زاده خانقاه؛ سعید انور خطیبی؛ رعنا شهدآور


توانایی پیش‌بینی کنندگی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 87-109

10.22051/ijar.2017.11074.1172

پروین پورفخریان؛ احمد گوگردچیان؛ مجتبی کاکایی دهکردی


تأثیر کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 153-172

10.22051/ijar.2017.15511.1300

محمد باقر محمدزاده مقدم؛ سجاد نقدی؛ جواد اسماعیلی


مروری بر مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-22

10.22051/ijar.2017.13796.1254

غلامرضا سلیمانی امیری؛ سپیده سادات نصیری


تأثیر سرمایه فکری بر رقابت بازار محصول

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-18

10.22051/ijar.2017.10205.1138

مسعود طاهری نیا؛ زهرا فضل الهی دهکردی


سهام خزانه و بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات آن

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 104-121

10.22051/ijar.2017.14795.1281

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ فرزانه کیماسی؛ فاطمه شبانی آب بخش


بررسی تأثیر عوامل درونی برتغییرات قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 103-138

10.22051/ijar.2017.2080.

پرویز سعیدی؛ حسین اسلامی مفیدآبادی؛ سیدمحمدرضا خلیل زاده


ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام

دوره 6، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-22

10.22051/ijar.2016.2588

فرزانه حیدرپور؛ حسین رجب دری؛ علی خلیفه شریفی


یک شبکه عصبی مصنوعی منظم بیزی برای پیش بینی بازار سهام

دوره 6، شماره 4، دی 1395، صفحه 67-82

10.22051/ijar.2016.2589

محمود لاری دشت بیاض؛ شعبان محمدی