ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-15

10.22051/ijar.2013.403

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ فاطمه افشار زیدآبادی؛ اکبر رحیمی پور


بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 1-21

10.22051/ijar.2013.411

سید جواد حسینی؛ بهنام کرمشاهی


نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-26

10.22051/ijar.2013.418

سید علی حسینی؛ هانیه حکمت؛ معصومه کاشف


تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک ملت شهر مشهد

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-18

10.22051/ijar.2013.449

امین مزروعی راد؛ حمیدرضا صالحی؛ محمدرضا شورورزی


مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM)

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-15

10.22051/ijar.2014.457

رضوان حجازی؛ شهره جوادی؛ سارا سادات یزدانی طبایی


به سوی شهروند شرکتی

دوره 4، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-19

10.22051/ijar.2014.501

رضوان حجازی؛ مینا ابوحمزه


اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-19

10.22051/ijar.2016.2360

رضوان حجازی؛ محمد علی پور


بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن

دوره 6، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-16

10.22051/ijar.2016.2528

مهناز نوجوان؛ مهدی محمدی؛ مهدی فیل سرایی


ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام

دوره 6، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-22

10.22051/ijar.2016.2588

فرزانه حیدرپور؛ حسین رجب دری؛ علی خلیفه شریفی


تأثیر سرمایه فکری بر رقابت بازار محصول

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-18

10.22051/ijar.2017.10205.1138

مسعود طاهری نیا؛ زهرا فضل الهی دهکردی


مروری بر مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-22

10.22051/ijar.2017.13796.1254

غلامرضا سلیمانی امیری؛ سپیده سادات نصیری