راهنمای نویسندگان

 

  راهنمای ثبت نام در نشریه علمی حسابداری و منافع اجتماعی    

 فرآیند زیر را دنبال کنید:1. انتخاب گزینه ثبت نام در سامانه از صفحه ورود به سامانه؛

 2. تکمیل اطلاعات مورد درخواست از قبیل نام، نام خانوادگی و غیره (تمامی فیلدهای ستاره دار)؛

  3. ذخیره اطلاعات؛

  4. ورود به سامانه با نام کاربری و پسورد ارسالی به ایمیل نویسنده

نشریه علمی حسابداری و منافع اجتماعی از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند. 

توجه      توجه

 جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه، از قالب آماده سازی مقالات  استفاده نمایید.

خواهشمند است در نگارش مقاله به نکات نگارشی و ویرایشی توجه بفرمائید.

ارسال فایل خام و نهایی داده ها و تحلیل های آماری(فایلهای انجام شده با نرم افزارهای آماری)  و صورتهای مالی در هنگام ارسال مقاله ضروری است

نتیجه مشابهت یابی بالای 10درصد مورد قبول نخواهد بود

خواهشمند است از آنجا که فایل اصل مقاله برای داوران جهت ارزیابی ارسال می گردد به هیچ عنوان نام نویسنده یا نویسندگان بر روی فایل و یا داخل فایل (اصل مقاله) قرار نگیرد. و فایل اصل مقاله  را با هر عنوانی غیر از نام نویسنده ذخیره نمایید. مشخصات نویسندگان به فارسی و به انگلیسی بصورت جداگانه در فایلی به نام (مشخصات نویسندگان) آورده شود.

 نکته مهم:  

از انجایی که هدف فصلنامه در راستای بین المللی شدن می باشد، تمامی نویسندگان لازم است منابع فارسی انتهای مقاله خود را بصورت انگلیسی نیز وارد نمایند. در غیر این صورت مقاله در چرخه بررسی قرار نمی گیرد.

ساختار علمی چکیده فارسی و انگلیسی مقاله  شامل هدف، روش پژوهش و نتایج  رعایت شود.

 

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط نویسده مسئول امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود
  3. فرم مشخصات نویسندگان
  4. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  5. ارسال گزارش سامانه مشابهت یاب سمیم نور  نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. 
  6. هر مقاله باید دارای چکیدة گسترده انگلیسی باشد.( تنظیم چکیده مبسوط انگلیسی)
  7. چکیده مبسوط باید حداقل 1000 کلمه و حداکثر 2500 کلمه باشد
  8.  لطفاً حداقل دو ارجاع به مقالات قبلی منتشرشده در  نشریه علمی حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه  داده شود.
  9.  حجم مقاله با‏ احتساب تمام اجزای آن نباید بیشتر از 22 صفحه باشد.
  10. در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

جهت دریافت فایل نحوه ارجاع دهی در مقاله  اینجا را کلیک کنید.

راهنمای کلی نگارش مقاله‌

مقاله‌های ارسال‌شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به‌چاپ می‌رسد. از تمامی استادان و پژوهشگران گرامی که مقاله‌های خود را برای چاپ به این فصلنامه ارسال می‌کنند، تقاضا می‌شود، در تنظیم مقاله به موارد زیر توجه کنند.

1. شکل مقاله

مقاله درمحیط نرم‌افزاریWord 2007، در اندازة صفحة A4 (حاشیه‌ها از بالا 4، پایین 5/6، چپ 5/4 و راست 5 سانتی‌متر)،فونت  عنوان: قلم فارسی متن B Titr با اندازه قلم : برای عنوان مقاله 16 و برای نام نویسندگان 12 به صورت پررنگ (Bold) و وسط چین؛ فونت متن :قلم فارسی متنB Zar با اندازة قلم: برای قسمت چکیده 11، متن اصلی مقاله 12 ،پی نوشت 11،منابع 11،  واژه های کلیدی10 و محتوای فارسی نگاره ها10؛ فاصله بین خطوط یک سانتی متر وتورفتگی ابتدای هر پاراگراف معادل 0.3سانتی متر و ردیف شده (Justify)؛ قلم انگلیسی متنTimes New Roman با اندازة قلم: برای عنوان انگلیسی (پررنگ) 14، چکیده انگلیسی 12، فرمول ها 11 (چپ چین) ،پی نوشت 11، منابع 11، محتوای انگلیسی نگاره ها 9، طبقه بندی موضوعی 8 ؛ عناوین نگاره ها و نمودارها ایتالیک وپررنگ (Bold) ، دارای فاصله 6 نقطه (pt)  قبل و بعد از نگاره و نمودار و به صورت وسط چین؛ حداکثر در 18 صفحه (شامل منابع و ماخذ)و بدون شماره گذاری صفحات، حروف‌چینی و فایل اصلی مقاله و فایل بدون نام نویسنده از طریق سامانه‎ی دریافت مقاله‌هاwww.ijar.ac.irارسال شود.تا جایی که ممکن است، در متن مقاله از عکس استفاده نشود و در صورت استفاده، عکس با کیفیت بالا و سیاه و سفید باشد.

٢. ساختار مقاله

2-1. صفحة جلد مقاله: این صفحه باید شامل موارد زیر باشد:

- عنوان کامل مقاله؛

- نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده‌ای که عهده‌دار مکاتبات است، با علامت ستاره مشخص شود)؛

- رتبة علمی و نام مؤسسه یا دانشگاه یا محل اشتغال(به صورت فارسی و انگلیسی)، نشانی کامل نویسنده‌ای که عهده‌دار مکاتبات است، شامل: نشانی پستی، شمارة تلفن، نمابر و نشانی پست‌ الکترونیک (برای تمام نویسندگان)؛

- در ذکر نام نویسنده‌ها از القاب و عناوین استفاده نشود و فقط رتبة علمی و محل خدمت درج شود.

2-2. صفحة اول مقاله: عنوان و چکیدة مقاله به زبان فارسی. چکیده در چهار پاراگراف شامل موضوع و هدف مقاله، روش پژوهش، یافته های پژوهش، و نتیجه‌گیری و اصالت و افزوده آن به دانش (در مجموع حداکثر165 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر پنج واژه) و کد طبقه‌بندی JEL باشد. این کدگذاری برای طبقه‌بندی موضوعی در ادبیات اقتصادی طراحی شده است و جزئیاتِ نحوة استفاده از آن در پایگاه اینترنتی: <www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html>قابل دسترسی است.

2-3. صفحة دوم تا انتهای مقاله: این بخش باید دربردارندة موارد زیر باشد:

- مقدمه (چند پاراگراف شامل بیان مسئله، مبانی نظری، هدف، اهمیت و ضرورت آن)؛

- مروری بر پیشینة (صرفا پژوهش های مرتبط  وبه ترتیب زمانی یا موضوعی بررسی شود و نتیجه آن در پایان این بخش استخراج ماتریس نظریه و یا مدل مفهومی یا تحلیلی باشد که متغیرهای پژوهش را مستند می سازد و تدوین فرضیه‌های پژوهش؛

- روش پژوهش (شامل: روش پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات، فنون تجزیه و تحلیل و مدل آزمون فرضیه ها، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آن‌ها (می تواند در همان بخش مدل های آزمون فرضیه ارائه شود و در این صورت نیازی به تکرار ندارد) ، جامعة آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری)؛

- یافته‌های پژوهش (شامل: ارائه یافته‌ها، مقایسة آن با یافته‌های پژوهش‌های مذکور در پیشینه و تفسیر انطباق یا ناسازگاری یافته‌ها با پژوهش ها و نظریه‌ها)؛

- نتیجه‌گیری (شامل: خلاصة مسئله، ارائه خلاصة نتایج و نتیجه‌گیری کلی و ارائه پیشنهادها بر مبنای نتایج (توصیه های سیاستی صرفا در تحقیقات کاربردی ضرورت دارد)، و در صورت لزوم پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی با توجه به محدودیت‌های پژوهش یا چگونگی توسعة پژوهش حاضر)؛

- فهرست منابع.

- چکیده انگلیسی(که باید ترجمه مفهوم و روانی از چکیده فارسی باشد).

3. ارجاع‌های درون‌متنی

به منظور ارجاع‌های فارسی در متن مقاله از روش APA (ای.پی.ای) استفاده می شود؛ به این ترتیب که :

-  نام خانوادگی نویسنده همراه با سال انتشار آن در متن به صورت فارسی ارائه می شود و نیازی به ذکر معادل انگلیسی اسامی در پی نوشت نمی باشد. چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود از ویرگول (،) و چنانچه تعداد منابع مورد استناد بیش از یک عدد بود از نقطه ویرگول (؛) به منظور جدا سازی استفاده شود.

-  هر منبعی که در متن مقاله به آن اشاره می شود، باید اطلاعات کامل آن در فهرست منابع درج شود و به غیر از این منابع، منبع دیگری در فهرست منابع و ماخذ درج نشود.

در صورت نیازبه توضیحات لازم دربارة اصطلاح‌ها و یا ذکر معادل‌های انگلیسی واژه های درون متنی (به غیر از اسامی نویسندگان)، از پی‌نوشت استفاده شود. در متن به هیچ عنوان نباید عبارات و اصطلاحات انگلیسی ارائه شود، مگر در مورد فرمول ها و معادله ها.

4. فهرست منابع

برای تنظیم فهرست منابع،از روش ارجاع  APA(ای.پی.ای) استفاده می شود؛ به این ترتیب که ابتدا منابع فارسی و پس از آن منابع انگلیسی، به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر ذکر و شماره گذاری می شود:

4-1. کتاب: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده.(نقطه و یک فاصله) (سال انتشار).(نقطه و یک فاصله) نام کتاب با حروف ایتالیک،(ویرگول و یک فاصله) نام مترجم،(ویرگول و یک فاصله) محل انتشار (دو نقطه و یک فاصله) نام انتشارات.(نقطه)

4-2. مقاله: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده. (نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار). (نقطه و یک فاصله) عنوان مقاله.(نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره (شماره) با حروف ایتالیک،(ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع –(خط فاصله) پایان مقاله.(نقطه)

4-3.مقالات برخط: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده. (نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار). (نقطه و یک فاصله) عنوان مقاله.(نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره (شماره) با حروف ایتالیک،(ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع – (خط فاصله) پایان مقاله.(نقطه ویک فاصله) دریافت شده از(دو نقطه و یک فاصله) آدرس سایت

4-3. گزارش‌ها و سایر منابع: در این‌باره نیز اطلاعات کافی و کامل ارائه شود.

-در فهرست منابع چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود، اسامی آن ها با استفاده از نقطه ویرگول (؛) جدا شود.

- فهرست منابع نیازمند شماره گذاری نمی باشد. چنانچه بیش از یک عنوان از یک یا چند نویسنده مورد استناد قرار گرفته باشد، علاوه بر رعایت ترتیب حروف الفبا، ترتیب سال انتشار نیزرعایت شود؛ به این صورت که کتاب یا مقاله ای که زودتر (قدیمی تر) انتشار یافته است، در فهرست زودتر درج می شود. به منظور جلوگیری از بروز اشتباه بین منابع مختلف درج شده در فهرست، شروع هر منبع بدون تورفتگی یا بیرون زدگی خواهد بود و چنانچه عبارت طولانی شد، ادامه با تو رفتگی (با استفاده از تکنیک Hanging) 0.5 سانتی متر می باشد.

5. نمودارها ، نگاره‌ها و فرمول ها

عنوان نمودارها در زیر و عنوان نگاره‌ها در بالای آن‌هادرج شود. بهتر است نمودارها و نگاره ها، در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده، درج شوند. برای شماره‌گذاری از شمارة ١ (عددی و داخل پرانتز، مانند نگاره (1)) تا... استفاده شود. داخل نگاره ها باید به فارسی نوشته شود و درشرایط استفاده ممیز، از به‎کار بردن نقطه به‎جای ممیز خودداری گردد؛ در صورت ضرورت ضمن درج عنوان فارسی متغیر ها، یک ستون می تواند به نمادهای مورد استفاده برای متغیر به زبان انگلیسی به گونه ای که در معادله ها و مدل ها استفاده شده اختصاص یابد. عناوین ستون ها در نگاره ها، به صورت وسط چین بوده و سطر اول هر نگاره که شامل عناوین ستون هاست با رنگ طوسی و درجه روشنی 2 نمایش داده شود. برای اشاره به محتوای نگاره‌ها و نمودارها در متن، می بایست با استفاده از شماره آن ها، ارجاع مناسب صورت گیرد. فرمول ها نیز در جداولی دو ستونی به صورت خطوط نامرئی (No Border) ارائه و به صورت مدل (1) (عددی و داخل پرانتز) تا ... شماره گذاری شوند.

 

6. پی نوشت ها

اصطلاحات انگلیسی و برخی توضیحات لازم در پی نوشت (نه زیر نویس) و به صورت جدول چهار ستونی(شامل شماره پی نوشت و محتوای پی نوشت) با خطوط نامرئی (No Border) ارائه شود.شماره گذاری پی نوشت ها به صورت متنی و بدون استفاده از تکنیک EndNote در ورد درج شود.

 

 

7.سایر نکات

- قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و ... نیازی به فاصله نیست، اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.

- هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفاده کنید.

- معادل های انگلیسی عناوین علمی نویسندگان به شرح نگاره زیر می باشد:

عناوین

معادل انگلیسی

کارشناس

BSc.

دانشجوی کارشناسی ارشد

MSc. Student

کارشناسی ارشد

MSc.

دانشجوی دکترا

Ph.D. Student

دکترا

Ph.D.

استادیار

Assistant Prof.

دانشیار

Associate Prof.

استاد

Prof.

* مقاله‌های فرستاده شده نباید به‌صورت هم‌زمان به مجله‌های فارسی‌زبان دیگری در داخل و یا خارج از کشور  ارسال شده باشد.

* فصلنامه از پذیرش مقاله‌هایی که موارد شکلی و ساختاری یاد شده در راهنما در آن‌ها رعایت نشده باشد، معذور است.

*فصلنامه در ویرایش مقاله‌ها و حذف برخی بخش‌ها، بدون تغییر در محتوای آن، آزاد است و مقاله‌هایی را که دریافت می‌کند، بازنمی‌گرداند.

*مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهدة نویسنده است.

* فایل ورد را به زبان انگلیسی نام‌گذاری کنید. این نام باید شامل: نام خانوادگی نویسندة اول و تاریخ ارسال مقاله باشد. 1391 مقاله ها صرفا از طریق وبگاه مجله دریافت می شود.

*به‌منظور تسریع در فرایند داوری و چاپ مقاله، از استادان و پژوهشگران محترم تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله از ویرایش فنی و ادبی مقاله و رعایت نکته‌هایی که در این راهنما درج شده است، اطمینان حاصل نمایند.

 

*مقاله‌های پژوهشی به مقاله‌هایی گفته می‌شود که از پروژة تحقیقاتی، رسالة دکتری یا پایان‌نامة کارشناسی ارشد استخراج شده باشد.

 لطفا حجم فایل ارسالی بیشتر از 5 مگابایت نباشد.

نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع زیر را دانلود و پس از تکمیل، امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند .
دانلود فرم تعهد نامه  اولیه به صورت فایل word

دانلود فرم تعارض منافع به صورت فایل  word

 

 

 جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه، از قالب آماده سازی مقالات  استفاده نمایید.