داوران

داور گرامی با تشکر از همکاری شما با نشریه، خواهشمند است انجام داوری نشریه "حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه" را در پروفایل   Publons  خود ثبت کنید.

راهنمای ثبت نام در Publons

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مینا ابوحمزه دانشگاه الزهرا (س)
حمیده اثنی عشری حسابداری مالی دانشگاه شهید بهشتی
شیما احمدی حسابداری مالی دانشجوی دانشگاه الزهرا
وحید احمدیان دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر اربابیان بازار سرمایه، حسابداری مالی هیئت علمی
حسین اسلامی مفیدآبادی مدیریت مالی دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی
اکبر امینی مهر
محمد ایمانی برندق حسابرسی دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی - گروه مدیریت و حسابداری
فاطمه بابائی پیام نور
آمنه بذرافشان
جمال برزگری خانقاه حسابرسی گروه حسابداری و مالی- دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری- دانشگاه یزد
پریسا سادات بهبهانی نیا دانشگاه الزهرا (س)
ماندانا بهرامی
سمیرا بهزادپور حسابداری مالی دانشگاه الزهرا (س)
مونا پارسایی
زهرا تیموری دانشگاه اصفهان
صابر جلیلی حسابداری مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه گروه حسابداری
آزیتا جهانشاد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
حدیثه حاجی مرادخانی آموزش حسابداری، بازار سرمایه عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری، تهران، ایران
زهره حاجیها دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
رضوان حجازی استاد دانشگاه الزهرا
الهام حسنی آذر رئیس حسابرسی داخلی شرکت نفت فلات قاره ایران
سید علی حسینی سیستم های اطلاعاتی
حمید حقیقت بازار سرمایه
هانیه حکمت دانشگاه الزهرا (س)
الهام حمیدی دانشگاه خاتم
نهاله حیاتی
عبدالله خانی
نجمه خدابخشی دانشگاه پیام نور
قادر داداش زاده حسابداری مالی دانشگاه آزاد
رضا داغانی بازار سرمایه، حسابداری مالی خ جلال آل احمد، پل گیشا دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری،
محسن دستگیر
حامد دهقان زاده بازار سرمایه عضو هیات علمی / دانشگاه ولایت
صدیقه دوستیان هیات علمی دانشگاه بجنورد
مریم دولو بازار سرمایه، حسابداری مالی استادیار حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
زهرا دیانتی دیلمی دانشگاه خوارزمی
حلیمه رحمانی آموزش حسابداری سازمان حسابرسی
ندا رسولی دانشگاه الزهرا- دانشجوی دکتری
محسن رشیدی استادیار گروه حسابداری دانشگاه لرستان
مهدی رضایی حسابداری مالی دانشگاه خلیج فارس
مجید زنجیردار بازار سرمایه
سحر سپاسی بازار سرمایه بازار سرمایه
محمدحسین ستایش حسابداری مالی عضوهیات علمی دانشگاه شیراز
سید جلال سیدی
سیده سمانه شاهرخی سازمان حسابرسی
بهاره شفیع زاده سازمان بورس و اوراق بهادار
زهرا شمس حسابداری مالی گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
مجید شهبازی حسابرسی دکتری حسابداری دانشگاه تهران Faculty of Management, University of Tehran
سمانه صادقی
محمدحسین صفرزاده
ماندانا طاهری کارشناس ارشدپژوهشی
مریم سادات طباطبایی دانشگاه الزهرا
زهره عارف منش استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد
زهره عباس تفرشی آموزش حسابداری، حسابداری مالی دانشگاه الزهرا /ایران/تهران
مصطفی عبدی حسابداری مالی دانشگاه روزبه زنجان
زهرا عزیزی سایر دانشگاه الزهرا
مسعود غلام‌زاده لداری شهید بهشتی
حسن فرج زاده دهکردی حسابداری مالی موسسه آموزش عالی رجا
زهرا فرهادی استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
محمد فرهمند دانشگاه علامه طباطبایی
داریوش فروغی
صغری فصیحی دانشجوی دکترای حسابداری
مهسا قاسمی
سمانه قوهستانی دانشگاه شیراز
بهزاد کاردان بازار سرمایه دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی کاظم پور دکتری حسابداری از دانشگاه تهران
بهنام کرمشاهی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم گل محمدی بازار سرمایه، حسابداری مالی مدیر حسابرسی داخلی
مجتبی گل محمدی شورکی حسابداری مالی دانشگاه میبد
حمیدرضا گنجی حسابداری مالی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، استادیار گروه حسابداری، دکتری حسابداری از دانشگاه تهران
محمود لاری دشت بیاض دانشگاه فردوسی مشهد
زینب لطفی عاقل دانشگاه الزهرا
راضیه ماه آور
بهرام محسنی ملکی رستاقی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
حمید محمودآبادی
مهناز محمودخانی حسابرسی دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
آزاده مداحی حسابرسی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
احمد مدرس بازار سرمایه
محمد مرادی دانشگاه تهران
شهناز مشایخ
بیتا مشایخی
پرستو مصطفایی دانشگاه الزهرا
جواد معصومی
زهرا معصومی دانشگاه الزهرا
مینا مقدسی نیکجه دانشگاه الزهرا
اسفندیار ملکیان
وحید منتی حسابرسی استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
علیرضا مهرآذین دانشگاه آزاد اسلامی
امین ناظمی دانشگاه شیراز
مهدی ناظمی اردکانی دانشگاه یزد
شیدا نایب محسنی دانشگاه الزهرا
فرزانه نصیرزاده دانشگاه فردوسی مشهد
سپیده سادات نصیری بازار سرمایه دانشگاه الزهرا
محمد نمازی حسابداری مدیریت دانشگاه شیراز
سونا نوروزی کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران
علی اکبر نونهال نهر حسابرسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد
زهرا نیکبخت آموزش حسابداری عضو علمی دانشگاه پیام نور کوهپایه
جواد نیک کار حسابداری مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق
شیرکو هرمزی سازمان حسابرسی
محمود همت فر
فرزانه یوسفی اصل