دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تیر 1390 
حسابداری ذهنی و رابطه‌ی آن با مدیریت پورتفوی

صفحه 123-136

10.22051/ijar.2013.432

غلامرضا سلیمانی امیری؛ لیلا زراعتی؛ نرگس گودرزی