لحاظ کردن فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد و تحقیقات حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابدار رسمی و دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

از آن­جا که فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در تار و پود سازمان‌ها به صورت جدا نشدنی تنیده شده است، سؤالات تحقیقاتی پیچیده­تری در اذهان پدیدار شده است. این مقاله کاربرد چارچوب تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی را در حسابداری تشریح می­کند. این چارچوب پیچیدگی­های زنجیره ارزش حسابداری و موضوعات کاربردی مرتبط، جهت تحقیق را مشخص می­کند. در این مقاله به کارگیری این چارچوب با مثال­هایی که انتظام­های حسابداری گوناگون را با روش‌های مختلف تحقیق تجمیع می­کند، تشریح می­شود و با استفاده از تعدادی از مطالعات پیشین، نشان داده می­شود که چگونه علم، داده‌های آرشیوی و پارادایم­های تحقیقات رفتاری با یکدیگر کار می­کنند تا تئوری­ها را بهبود بخشند و عملکرد را اطلاع­رسانی کنند. همچنین، چگونگی جهت­دهی این چارچوب به تحقیقات آینده برای ظهور موضوعات عملکردی تشریح می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of IT into Accounting Research and Practice

نویسندگان [English]

  • Meysam Noshadi 1
  • Kianoosh Ganji 2
  • Mohammad Halaj 3
1 Academic Accountant and Ph.D. Student of Accounting at Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Student of Master of Accounting at Tehran University
3 Ph.D. Student of Accounting at Shiraz University
چکیده [English]

As information and communication technologies (ICT) become more deeply ingrained and inextricably woven into the fabric of organizations, more perplexing research and practice questions emerged. This commentary applies an organizing information systems research framework to accounting. The framework explicitly recognizes that complexities of the accounting value chain define relevant practice issues for research. The application of framework with examples that integrate different accounting disciplines and different research methodologies are demonstrated. How design science, archival, and behavioral research paradigms work together to advance theory and inform practice are emphasized by using a select number of prior research studies. In addition, how the framework directs future research for both well-established and emerging practice issues, are explained. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental accounting
  • Expected utility theory
  • Fungibility principle
  • Expectancy theory

مقدمه

وجود و تکـامل حسـابداری به شدت متکی به محصولات مصنوعی1 است که این محصولات توسط انسان­ها برای حل مشکلی در یک محیط خاص خلق می­شود (هیونر و همکاران، 2004). محصولات مصنوعی حسابداری شامل شکل­ها و فرم­های مختلف است. برای مثال یک روش بهایابی جدید مانند بهایابی بر مبنای فعالیت (کوپر و کاپـلان، 1992)، یک مدل کنترل داخلی مانند چارچوب2 یا فن­آوری اطلاعات و ارتباطات مانند سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی3 را می‌تواند شامل شود. تحقیقات مرتبط شامل بسط یا تصحیح محصولات مصنوعی، ساخت و توجیه تئوری در مورد محصولات مصنوعی، و ارزیابی این محصولات است. سازگار بودن محصولات مصنوعی با سازمان از طریق ماهیت فعالیت سازمان (محیط داخلی آن­ها) و چگونگی تعامل آن با محیط خارجی تعییـن می‌گردد.

این تحقیق بر محصولات مصنوعی فن‌آوری اطلاعات که ورودی، پردازش و خروجی پدیده‌های حسابداری را بهبود بخشیده و حمایت می­کند، متمرکز است. این تحقیق چارچوبی برای درک بهتر تحقیقات حسابداری موجود در فن‌آوری اطلاعات و راهنمایی برای مطالعات بعدی و عملکرد حسابداری فراهم می­کند. در ادامه، برای تشریح نحوه استفاده از این چارچوب در قالب سه چرخه مرتبط، مطالعات پیشین برگزیده در این چارچوب قرار داده می‌شود. ابتدا، چرخه رابطه در این چارچوب، اهمیت درک محیط فعالیت و یکپارچه­سازی سیستم‌ها را با زیرانتظام‌های مالی، مدیریتی، حسابرسی یا مالیاتی برجسته می­کند. ثانیاً، چرخه طراحی، بر اهمیت چرخه تحقیقات تکرار شونده حین توسعه محصولات مصنوعی، ساخت و توجیه تئوری و ارزیابی محصولات مصنوعی تأکید می­کند. ثالثاً، چرخه سختی، بر اهمیت بکارگیری مناسب مبانی برگرفته از انتظام‌های مرجع و استفاده از روش‌های مناسب برای حل مشکلات پیچیده در جهان پیچیده تأکید می­کند. در بخش دوم در مورد اجزای چارچوب تحقیق بحث می­شود. در بخش سوم به مفید بودن چارچوب­ها با بررسی پویایی دو محصول مصنوعی فن‌آوری اطلاعات حسابداری می­پردازیم شامل سیستم‌های منبع – رویداد – عامل4 سازمانی و حسابرسی مستمر می‌پردازیم. در بخش چهار، مباحث مربوط به زبان گزارشگری تجاری توسعه­پذیر5 به عنوان موضوعی نو ظهور در تحقیقات حسابداری مطرح می­شود و در نهایت نتایج این مطالعه بیان می­شود.

چارچوب تحقیق

چارچوب تحقیق ارائه شده در نگاره شماره (1) برگرفته از چارچوب تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی توسعه یافته به عنوان «چارچوبی برای درک، اجرا و ارزیابی IS» است (هیونر و همکاران، 2004). در این نگاره، این چارچوب به سه چرخه رابطه6، طراحی7 و سختی8 (معرفی شده به وسیله گیرتس و همکاران، 2013) تقسیم شده است که به طور پیوسته با یکدیگر در تعاملند.

چرخه رابطه

نگاره (1) بر اهمیت چرخه رابطه، با به تصویر کشیدن تعامل پیوسته میان چرخه طراحی تحقیق و محیط جهانی فعالیت حسابداری تأکید می­کند. هیونر و همکاران (2004) اشاره می‌کنند که محیط، محدوده مشکلات9 یا "نیازهای تجارت" را تعریف می­کند و باید فعالیت‌های تحقیقاتی مرتبط با عملکرد را در چارچوب قرار دهد. بنابراین، محققین ابتدا باید محیط فعالیت را برای شناسایی مشکلات و موقعیت­ها درک و در نتیجه، محصولات مصنوعی را ایجاد و اصلاح کنند. بر اساس مطالعه هانتون (2002)، با در نظر گرفتن پیچیدگی محصولات مصنوعی حسابداری موجود در فناوری اطلاعات، چارچوب زنجیره ارزش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ترسیم می‌شود تا جزئیات مبنای ساختار محیط جهانی فعالیت‌های حسابداری مشخص شود و از طریق آن مشکل و فرصت‌های تحقیق در نگاره (1) شناسایی گردد. همان­طور که در نگاره (2) نشان داده شده است، محیط جهانی شامل یک سری عملیات مرتبط با محصولات مصنوعی با محدودیت­های بیشتری است، که می­تواند درون سازمانی یا برون سازمانی باشد.

مرکز محیط جهانی (در نگاره (2)) ورودی، پردازش و خروجی عملکرد سیستم اطلاعات حسابداری را در عمل ترسیم می­کند. عملکرد ورودی، منعکس کننده محصولات مصنوعی حسابداری کیفی و کمی است که این ورودی­ها طبق استانداردها و رویه­های عملی پذیرفته شده در سیستم مجاز شمرده شده­اند. عملکرد پردازش شامل پیچیدگی طراحی پردازش تجاری و محصولات مصنوعی فن‌آوری اطلاعات مربوطه است که هدف آن طبقه­بندی، سازمان­دهی، ذخیره و بازیابی پدیده­های حسابداری است. عملکرد خروجی شامل تولید، مدیریت و انتشار محصولات مصنوعی هوش تجاری10 برای انواع ذینفعان داخلی و خارجی است. سیستم همچنین، با توجه به ویژگی‌های خود تنظیم کننده11 بر اساس طراحی محصولات مصنوعی، با تغذیه کردن اطلاعات و گرفتن اطلاعات از محصولات مصنوعی ورودی، پردازش­گر و خروجی کار می­کند (گیرتس و همکاران، 2013).

ساخت

ساخت تئوری:

ساخت تئوری­هایی که توضیح دهد این محصول چگونه و چرا کار می­کند یا توضیح دهد که چگونه یک محصول مصنوعی را بسازیم

 

توسعه (ارتقاء)

ارتقاء محصولات مصنوعی:

 ارتقا محصولات مصنوعی که نیازها را برآورده کند

 

 

 

ساخت

چرا و چگونه محصول مصنوعی کار می­کند 

 

 

 

 

 

توسعه (ارتقاء)

یک محصول مصنوعی تا چه اندازه خوب عمل می­کند

 

 

 

 

 

چرخه طراحی

 

 

پایه دانش

شالوده­ها

تئوری­ها

چارچوب­ها

ابزارها

ساختمان­ها

مدل­ها

شیوه­ها

معرفی

 

 

 

 

روش­شناسی تکنیک­های آنالیز داده­ها

رعایت قوانین

اندازه گیری­ها

معیار اعتباردهی

 

 

 

محیط جهانی نگاره 2

 سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

 

 

دانش­

کاربردی

 

 

نیازهای تجارت

 

 

افزودن به پایه دانش

 

 

کاربرد در محیط های مناسب

 

 

چرخه سختی

 

 

چرخه رابطه

 

 

نقل از گیرتس و همکاران (2013)

نگاره (1): چارچوب تحقیق

 

محیط جهانی که در نگاره (2) نشان داده شده است، نیز حاکی از این است که فن­آوری اطلاعات با وجود محدویت­های داخلی و خارجی اجرا و با آن­ها سازگار می­شود. محدودیت‌های داخلی شامل طراحی، اجرا و استفاده از محصولات مصنوعی، ساختار و استراتژی سازمان و زیرسازی فن‌آوری و توانایی ارتقاء است. محدودیت­های خارجی شامل شرکاء تجاری، حسابرسان، بازارهای سرمایه، وضع‌کننده قوانین و مقررات و استانداردگذاران و گروه‌های علاقه­مند عمومی است. از آن­جا که انسان خطاکار فن­آوری اطلاعات را طراحی، اجرا و از آن استفاده می­کند، درک حقایق عملکرد سیستم در محیط جهانی به توسعه و بهینه‌سازی محصولات مصنوعی سیستم کمک می­کند. نکته مهم این است که محدودیت­های محیطی داخلی و خارجی نه تنها با سیستم در تعاملند بلکه در سطوح چندگانه نیز با یکدیگر تعامل دارند (گیرتس و همکاران، 2013). در نتیجه، تحقیق باید توانایی ترکیب دانش نهادی ناشی از زیرانتظام­های متعدد حسابداری (مانند مدیریتی، مالی، حسابرسی و مالیاتی) را با مطالعاتی که مرتبط با فن‌آوری اطلاعات است، داشته باشد. چرخه رابطه، سؤالات تحقیقی مهمی را از موضوعات فعالیت شناسایی می­کند و به شناخت مشکلات در سطح خرد (شرکت یا فرد) و سطح کلان (حرفه) تجزیه و تحلیل کمک می­کند. خلاصه کردن مباحث مرتبط با محیط به محققان کمک می­کند در زمان طراحی دستور کار تحقیق، پیچیدگی محیط را درک کنند.

چرخه طراحی

 جعبه در مرکز نگاره (1)، پویایی فرآیند تحقیق چرخه طراحی را به تصویر می­کشد. چـرخه طراحـی برای حسـابداری با توسـعه محـصول مصـنوعی و سـاخت یک تئـوری شـروع می­شود و سپـس در طول عملکـردهای مختـلف در شیـوه­های تحـقیق در یک سری مطالعات متفاوت تکـرار می‌گردد. درک شبکه مطالعات در محیط جهانی به شناسایی کاربردهای عملی، هم­چنین مشکلات مهمی که باید حل شوند کمک می­کند.

 

 

 

 

گیرنده­های محیطی داخلی و جاری

 

طراحی و اجرای کنترل­های داخلی

 

ایجاد و ارتقاء ضمانت (برای مثال محصولات مصنوعی حسابرسی پیوسته)

 

خروجی،

ساخت و انتشار هوش تجاری

برای مثال محصولات

مصنوعیXBRL

 

پردازش،

طراحی و تجمیع

پردازش اطلاعات

برای مثال محصولات

مصنوعیREA

 

 

ورودی، شناسایی

و ثبت پدیده­های

حسابداری

برای مثال محصولات

مصنوعی REA

 

 

 

 برای مثال محصولات

 صنعتیXBRL

 

سازمان‌ها

 

شرکای تجاری

 

بازارهای

 سرمایه

 

فن­آوری

 

قوانین و استانداردگذاران

 

مردم

 

حسابرسان

 

 

استفاده­کنندگان عمومی

 

نگاره (2): محیط جهانی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

               

 

 

 

                                                                                                                                                      

           

 

 

 

 

توسعه محصولات مصنوعی

طراحی تحقیق علمی در پی حل مشکلات ساخت و یا توسعه محصولات مصنوعی است (سیمون، 1996). ماهیت محصولات مصنوعی توسط بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است، اما مفیدترین طبقه­بندی بدون شک توسط مارچ و اسمیت (1995) ارائه شده است. آن­ها چهار نوع محصول مصنوعی را به همراه مثال­هایی از محیط­های حسابداری معرفی کرده­اند:

 (1) ساخت12: واژگان­ یک حوزه؛ برای مثال: رده­بندی زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر.

 (2) مدل: یک سری قضیه که رابطه میان سازه­ها را نشان می‌دهد؛ برای مثال: مدل حسابداری منبع – رویداد – عامل.

 (3) روش: یک سری مراحل که برای اجرای یک وظیفه به کار گرفته می­شود؛ برای مثال: حسابرسی مستمر.

 (4) مصداق13: درک محصولات مصنوعی در محیط خودش؛ برای مثال: ERP/SAP.

ساخت تئوری

چرخه طراحی، شامل تحقیقاتی است که تئوری­ها را می­سازند، این تئوری­ها چگونگی و چرایی عمل محصولات مصنوعی و یا چگونگی ساخت یک محصول مصنوعی را شرح می‌دهند. ساخت تئوری­، تئوری را با انتظام­های پایه (برای مثال تئوری نمایندگی) سازگـار می­کند؛ یا تئـوری­های عمـومی جدیـدی را ایـجاد می­کـند (مـارچ و اسمیت، 1995). در حالی­که هدف توسعه محصولات مصنوعی، قابل استفاده و کاربردی بودن آن است؛ هدف ساخت تئوری، درک محصولات مصنوعی است (هیونر و همکاران، 2004).

ارزیابی و توجیه

پس از این­که یک تئوری ساخته شد، آن تئوری ورودی تحقیقاتی می­شود که توجیه می‌کند چگونه و چرا محصـولات مصـنوعی کار می­کنند. بنـابراین، مطالعات ارزیابی و توجیه، به دنبال تعیین فواید محصول مصنوعی در محیط فعالیت هستند. همچنین درک این­که آن محصول مصنوعی چه کاری را انجام می‌دهد، چه کاری را انجام نمی‌دهد و چرا و چگونه کار می­کند، حائز اهمیت است. فرایند ارزیابی / توجیه باید به عنوان بازخوردی برای فعالیت‌ها مورد استفاده قرار ­گیرد تا محصول مصنوعی را اصلاح کند یا تئوری­های بیشتری را بسازند (گیرتس و همکاران، 2013).

توسعه یک محصول مصنوعی، ارزیابی محصول مصنوعی، ساخت و توجیه تئوری ممکن در یک مطالعه یا در طول یک سری از مطالعات است. به علاوه، مرکز چرخه طراحی در نگاره (1) یک فرایند پیوسته با یک سری ارزیابی، ساخت تئوری و عملکردهای اصلاحی را نشان می‌دهد که در جستجوی ارتقاء چرخه رابطه در طول استفاده از محصول مصنوعی در عمل هستند. چرخه طراحی می­تواند به صورت شبکه­ای پیچیده از عملکردها تلقی شود که نشان دهنده پویایی فرآیند تحقیق هستند.

چـرخـه سخـتی

هیونر و همکاران (2004) اشاره می­کنند که سختی با به کارگیری صحـیح شیـوه­ها و مبانی موجـود بدست می­آید. در نگاره شماره (1)، مبنای دانش، ورودی برای مطالعات فن­آوری اطلاعات در حسابداری را فراهم می­کند. مبنای دانش شامل تئوری­های مختلف از انتظام­های مورد حمایت، همچنین مدل­ها و شیوه­های مورد استفاده در ارتقاء محصول مصنوعی یا تئوری­ها است. روش‌شناسی­ها، راهنمایی برای ارزیابی و توجیه فراهم می­کند و شامل جمع‌آوری داده و تکنیـک‌های تجـزیه و تحـلیل تجـربی و هم­چـنین روش‌های ریاضی که در تحقیقات تحلیلی به کار می­روند، هستند (گیرتس و همکاران، 2013).

پویـایی چـارچـوب تحـقیق

نگاره (1)، نمایش گسترده­ای از تحقیقات حسابداری در فن­آوری اطلاعات را نشان می‌دهد. بنابـراین، چارچوب و کاربردها برای تحقیقات آینده با انتخاب کردن نمونه­ای از محصولات مصنوعی فن­آوری اطلاعات از هر حوزه از محیط­های جهانی ترسیم شده در نگاره (2) تشریح می‌شود. دو مثال حسابرسی مستمر و منبع – رویداد – عامل که در ادامه تشریح می­شود به صورتی روشن نشان دهنده تفاوت پویایی شبکه­های تحقیق است، که اجازه می‌دهد تا چگونگی بسط بالقوه به پارادایم­های دیگر توسط تحقیق در یک پارادایم تشریح گردد. برای هر مثال، مثال­های برگزیده از تحقیقات پیشین مرتبط با محصولات مصنوعی مرور می‌گردد که با محصول مصنوعی مرتبط است تا شبکه­های تحقیق در چرخه طراحی که در نگاره (1) ترسیم شد، سازمان‌دهی گردد. شبکه کامل تحقیق به تصویر کشیده نمی­شود، بلکه به صورتی ساده بر اساس مطالعه نمونه پیش می­رود تا پویایی چارچوب تحقیق نشان داده شود. چرخه رابطه و سختی هنگام مرور مثال­ها تشریح می­شوند.

ساخت تئوری سیستم‌های منبع – رویداد – عامل سازمانی

به عنوان ادامه کار گریگور و جونز (2007، 313)، مدل منبع – رویداد – عامل به عنوان تئوری طراحی برای سیستم‌های سازمانی مشخص می­شود. زیرا این مدل "نسخه واضحی از چگونگی طراحی و توسعه محصولات مصنوعی" را نشان می‌دهد. به عنوان یک تئوری طراحی، مدل منبع – رویداد – عامل بر چگونگی سازماندهی و تعریف علائمی که نشان دهنده پدیده اقتصادی است تمرکز دارد. مدل منبع – رویداد – عامل هم­چنین می­تواند به عنوان یک تئوری محتوی14 تلقی شود که "طبقه­بندی اهداف، ویژگی‌های اهداف و رابطه میان اهداف را که در یک حوزه علمی مشخص، محتمل هستند" را توصیف می­کند (فونسکا، 2007، 788).

مدل منبع – رویداد – عامل اصولاً به عنوان یک تئوری برای طراحی سیستم‌های حسابداری تعریف می­شود (مک­کارتی، 1982)، که بعداً به عنوان یک تئوری برای طراحی سیستم‌های درون سازمانی (گیرتس و مـک­کـارتی، 1999) و سیستم‌های میـان سازمانی (2007ISO) بسط داده شده است. یک سیستم درون سازمانی (برای مثال سیستم ERP) تمامی اطلاعات کمپانی از قبیل اطلاعات حسابداری و مالی، اطلاعات منابع انسانی، اطلاعات زنجیره عرضه، اطلاعات مشتری و غیره را یکپارچه می­کند (داونپورت، 1998). این مدل عملکردهای ورودی و پردازش در قلب محیط جهانی سیستم‌های اطلاعات حسابداری را فراهم می­کند. با در نظر گرفتن چنین تغییراتی، مدل منبع – رویداد – عامل به عنوان یک تئوری در طول سال‌ها تکامل یافته است. آن­چه در ادامه می­آید 3 فاز اصلی در روند تکامل است: ۱) ارائه یکپارچه مبادلات اقتصادی (جهت­گیری پایگاه داده­ای)؛ ۲) تعریف گسترده زنجیره­های ارزش سازمان و زنجیره­های عرضه (جهت­گیری ساختاری)، و ۳) استفاده فعال و آشکار از معنا و مفهوم (جهت­گیری معنایی)، (دان و مک­کارتی، 1997).

مدل منبع – رویداد – عامل نقش هر عنصر را در زنجیره ارزش واحد تجاری به خوبی معرفی می‌کند و بنابراین از سیستم‌های سازمانی با محتوای معنایی و مفهومی پیشرفته حمایت می‌کند. حمایت معنایی و مفهومی صریح، استدلال را حمایت می­کند و به دانش برای تجمیع و به هوش تجاری برای استنتاج کمک می­کند.

 توسـعه محصـولات مصـنوعی سیستم‌های منبع – رویداد – عامل سازمانی

مدل منبع – رویداد – عامل دو نوع محصول مصنوعی را تولید می­کند. اولین محصول مصنوعی، اسناد15 منبع – رویداد – عامل سازمانی برای یک واحد تجاری خاص و یا برای یک سری مشکلات تجاری خاص است. این یک مدل خط­مشی مستقل16 از یک رفتار یا عمل تجاری خاص است. طراحی مدل منبع – رویداد – عامل، راهنمایی اصولی برای تهیه اسناد سازمانی فراهم می‌کند. ارتباط بین اسناد سازمانی و مدل منبع – رویداد – عامل یکی از کاربردها و شالوده­ها است. ظهور فعالیت‌های تجاری جدید توسط محیط صورت می­گیرد و ممکن است با توجه به شناسایی پدیده‌ها و اصول جدید به عنوان بخشی از مدل منبع – رویداد – عامل منجر به بازخورد شود (گیرتس و همکاران، 2013).

دومین محصول مصنوعی، اجرای منبع – رویداد – عامل یک سیستم نرم­افزاری است که می­تواند اسناد منبع – رویداد – عامل سازمانی را تکمیل کند و آن را برای داده‌های واقعی در سطح نمونه انجام دهد. چنین سیستمی باید قادر باشد تا انواع مختلفی از اسناد را برای مثال کارخانجات تولیدی و مؤسسات مالی تکمیل کند. قدرت یک سیستم سازمانی به صورت گسترده­ به محدوده­ای که در آن می­تواند از پتانسیل چنین اسناد سازمانی استفاده کند بستگی دارد.

توجـیه و ارزیـابی سیستم‌های منبع – رویداد – عامل سازمانی

یکی دیگر از قسمت­های مهم طراحی تحقیق علمی ارزیابی آن است: یک محصول مصنوعی در محیط خود تا چه اندازه خوب عمل می­کند؟ هیونر و همکاران (2004) چندین شیوه ارزیابی را برشمردند: مشاهده­ای، تحلیلی، تجربی، آزمایشی و توصیفی. ارزیابی محصول مصنوعی تا حدود زیادی مرتبط به وظایف است. یک محصول مصنوعی در مقایسه با سایر محصولات مصنوعی با توجه به یک وظیفه خاص چقدر خوب عمل می­کند؟ طبق گفته­های دورانتس و همکاران (2013)، تحقیقات آرشیوی می­تواند ارزیابی کند که آیا و تا چه حد سیستم منبع – رویداد – عامل سازمانی، محیط اطلاعاتی شرکت را ارتقاء می‌دهد. ارزیابی، بازخوردی مفید برای ساخت محصول مصنوعی را فراهم می­کند و به سؤالاتی مانند این­ها (1) چه نوع اسناد سازمانی (و بنابراین فعالیت‌ها) می­تواند پشتیبانی شود؟ و (2) چه نوع استدلال‌هایی می­تواند پشتیبانی شود؟ پاسخ می­دهند.

به صورت خلاصه، از چارچوب نگاره (1) برای شناسایی و تجزیه و تحلیل شبکه تحقیق در سیستم‌های رفتاری استفاده می­کنند. به علاوه، پیشنهاد می­شود که بسط مدل منبع – رویداد – عامل می­تواند زمینه تحقیـق و فعالیت‌هایی را فراهـم کند که به توسعه تئوری کنترل داخلی فن‌آوری اطلاعات کمک می­کنند، هم­چنین باعث تکامل مؤثرتر و حسابرسی کنترل­های فن‌آوری اطلاعات می­شود (گیرتس و مک­کارتی، 2006).

حسابرسی مستمر17

عملیات حسابرسی سنتی همگام با اقتصاد بهنگام نیست. علت آن در درجه اول به ماهیت دستی بودن روش‌های حسابداری سنتی مرتبط است. حسابرسی مستمر به عنوان یک فن­آوری مکانیزه گامی اساسی به سمت ارائه اطمینان بهنگام است (باقرپور والاشانی و همکاران، 1391). در مقابل محصولات مصنوعی کنترل داخلی فن‌آوری اطلاعات که در عمل توسعه یافته­اند و محصولات مصنوعی حسابرسی مستمر به جای عمل در تحقیق، ارتقاء یافته­اند.

توسـعه محصـولات مصـنوعی حسابرسی مستمر

توسعه ابتدایی محصولات مصنوعی حسابرسی مستمر در میان تحقیق­های دانشگاهی در اواخر دهه 1980 ظهور یافت. محققان دو نوع معماری برای محصولات مصنوعی حسابرسی مستمر ارائه کرده­اند: رویکرد مقیاس حسابرسی18 که در آن منطق بازیابی استثناءها با سیستم حسابداری تجمیع شده است (برای مثال گرومر و مورثی، 1989)، و رویکرد کنترل و نظارت لایه­ها19 که در آن ردیاب استثناءها یک سیستم خوداتکاء است (واسارهیلی و هالپر، 1991). اگرچه توسعه اکثر محصولات مصنوعی حسابرسی مستمر در محیط­های آکادمیک اتفاق افتاده است، اما بازار تجاری محصولات مصنوعی توسعه یافته در حال افزایش است.

تـوجیـه و ساخـت تئـوری حسابرسی مستمر

از آن­جا که ایجاد محصولات مصنوعی حسابرسی مستمر به صورت گسترده­ای از تحقیق نشأت می­گیرد، ارتقاء اکثر تلاش­ها با ساخت تئوری و تشریح حلقه بازخورد از ساخت تئوری تا پالایش محصول مصنوعی همراه است. از آن­جا که محققین ساخت تئوری می­دانند حسابرسی مستمر به پتانسیل خود نزدیک نشده است، تلاش می­کنند تا دریابند که چگونه محصولات مصنوعی در شرایط مختلف به حسابرسی مستمر کمک می­کنند، که این برای نشان دادن قابلیت­های حسابرسی مستمر مهم است و مشوقی برای تکمیل و به انجام رسیدن حسابرسی مستمر است. برای مثال، واسارهلیی و همکاران (2004) چارچوب نظری را برای حسابرسی مستمر ارائه کردند که این چارچوب بر اساس فرآیند تجزیه و تحلیلی بود که تلاش می­کرد تا بهترین تطابق را میان تکینک­ها و اهداف حسابرسی ایجاد کند.

تحقیقات دیگر که به توجیه این­که محصولات مصنوعی حسابرسی مستمر چرا و چگونه کار می‌کنند می­پردازند، بازخوردهایی را برای پالایش بعدی محصولات مصنوعی حسابرسی مستمر فراهم می­کنند. برای مثال پاناک و همکاران (2007) الگوریتم مدل تجزیه و تحلیلی را برای شناسایی تعداد بهینه معاملات و زمان­بندی بهینه حسابرسی ­ارائه کردند تا هزینه حسابرسی مستمر را به حداقل برسانند. در مثالی دیگر پراول و مورثی (2012) در جستجوی به حداقل رساندن مشکلات اضافه بار اطلاعات حسابرسی مستمر با ترسیم زیربنایی چند لایه از پایه دانش، بوده­اند. پراول و مورثی (2012) نشان دادند که می­توان از منبع – رویداد – عامل و مفاهیم هوش مصنوعی برای اجرای مراحل اتصال اطلاعات استثناءهای بازیابی شده استفاده کرد، بنابراین استثناء­های بازیابی شده را می­توان پردازش و تجمیع کرد تا باراضافی اطلاعات کاهش یابد.

تحقیقات حسابداری بر مبنای روانشناسی نیز از تئـوری­هایی استفاده می­کنند تا درک بهتری از چگونگی و چرایی عملکرد این محصولات مصنوعی حسابرسی مستمر با کاربردها برای ارتقاء اجرایشان داشته باشند. برای مثال، هانتون و همکاران (2008) تحقیق سیستم‌ها را با دیدگاه تئوری نمایندگی در رصد کردن ادبیات حسابداری مدیریت تجمیع کرد تا تأثیر حسابرسی مستمر را بر قضاوت مدیران بررسی کنند. علی­رغم وجود منافع حسابرسی مستمر، هانتون و همکاران (2008) جانشین­هایی را برای محصول مصنوعی حسابرسی مستمر یافتند که منافع کوتاه­مدت را به دلیل مخارج زیاد حسابرسی مستمر در قبال منافع بلندمدت آن به حداکثر برساند و در نتیجه از ایجاد برنامه­های کوتاه­مدت حمایت شود. این یافته­ها پیشنهاد‌دهنده پالایش بیشتر حسابرسی مستمر هستند تا مشوقی برای تکمیل آن­ها باشند و با کمک کردن به سازمان بر عواقب غیرعمدی و ناخواسته آن غلبه کنند. برای مثال فرو و همکاران (2010) شرح می­دهند که چگونه اجرای بودجه­های پیوسته توسط کمپانی، انعطاف­پذیری سازمانی و سازگاری در پاسخ به نیاز تغییرات سریع را افزایش می‌دهد.

ارزیـابی حسابرسی مستمر

روتگرز از اوایل دهه 1990 تاکنون، در دانشگاه ایالت نیوجرسی نشست­هایی را حمایت می­کند تا آن­ها را تشویق به انجام تحقیقات و کاربرد عملی حسابرسی مستمر کند. ارائـه مقـاله­های مختـلف در این نشـست­ها نشان می‌دهد که محصولات مصنوعی حسابرسی مستمر به صورت بالقوه در حداقل سه عنصر متمایز حوزه جهانی در نگاره (2) کاربرد دارند. حسابرسی مستمر می­تواند (1) تولید و پخش هوش تجاری را با فراهم کردن نتایج زمان واقعی گزارشگری مالی تغییر دهد، (2) اطمینان از سیستم‌ها را با فراهم کردن محصولات مصنوعی برای کارایی و اثربخشی بیشتر حسابرسان مستقل صورت‌های مالی تغییر دهد و (3) طراحی و اجرای کنترل­های داخلی را با فراهم کردن محصولات مصنوعی برای رصد کردن معاملات و شناسایی ناهنجاری­ها تغییر دهد. تحقیقات ارزیابی محصولات حسابرسی مستمر برای هر هدف تفاوت قابل ملاحظه­ای دارد، تفاوت در کاربردهای متفاوت برای ارزیابی و پالایش محصولات مصنوعی حسابرسی مستمر از آن جمله می‌باشند.

فراهم کردن اطمینان­بخشی مستقل. حسابرسی مستمر هنوز موفقیت چندانی در زمنیه روش‌شناسی نداشته است تا زمینه حسابرسی­های مستقل صورت‌های مالی کاراتر و اثربخش­تر شرکت را فراهم کنند، و تحقیقات اندکی برای ارزیابی حسابرسی مستمر در میان این عناصر وجود دارد. به نظر می­رسد مؤسسات حسابرسی تمایل دارند که مدل تجاری سنتی "فصل کاری20" را رها کنند تا حسابرسی مستمر را برای حسابرسی مشتریان اجرا کنند. ویژه­سازی روال‌های حسابرسی برای هر یک از مشتریان خاص مشکل و هزینه­بر است و مشتریان ممکن است اجازه دسترسی بدون محدودیت سیستم‌ها را به طرف سوم به علت امکان از بین رفتن اطلاعات و یا تعهدات امنیت سیستم ندهند (دوو و روحانی، 2007).

 فراهم کردن کنترل داخلی. حسابرسی مستمر اغلب به عنوان مکانیزمی برای نظارت بر معاملات و شناسایی ناهنجاری­ها پذیرفته شده است. ویژگی‌هایی که کاربرد موفقیت­آمیز آن را در حسابرسی­های خارجی محدود می­کند باعث تکمیل بیشتر حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی شده­اند. با دانش عمیق از صنعت و سیستم‌های شرکت و دستیابی آسان­تر به داده‌ها، حسابرسان داخلی این امکان را دارند تا نظارت برخط از معاملات خاص را پایه­گذاری کنند. به علاوه، حسابرسان داخلی امکان حضور در محل شرکت را دارند تا ناهنجاری­ها و نتایج غیرمنتظره را دنبال کنند. کمپانی­های مختلف در نشست حسابرسی مستمر دانشگاه روتگرز ارائه‌ای ازاجراهای مفاهیم حسابرسی مستمر داشته­اند (برای مثال زیمنس، UHC).

ظهـور محصـول مصنـوعی زبان گزارشگری تجاری توسعه­پذیر و تحقیـقات آیـنده

در بخش قبل، فواید چارچوب با بررسی پویایی تحقیق دو محصول مصنوعی حسابداری فن‌آوری اطلاعات سیستم‌های منبع – رویداد – عامل و حسابرسی مستمر تشریح شد. در این بخش فواید چارچوب با بحث در مورد زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر و محصول مصنوعی حسابداری فن‌آوری اطلاعات نوظهور را تشریح می­کنیم و توضیح می­دهیم که چگونه چارچوب می­تواند به ارتقاء بیشتر محصول مصنوعی زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر جهت دهد.

محیط جهانی ترسیم شده در نگاره (2) به ماهیت یکپارچه اطلاعات در یک سازمان و بین یک سازمان و شرکاء تجاری، سرمایه­گذاران و سایر سهامداران تأکید می­کند. محصولات مصنوعی زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر معیارهای چرخه رابطه را دارند. زیرا، محصولات مصنوعی شفافیت گزارشگری و امکان مقایسه واحدهای تجاری را افزایش می‌دهند و ارتباط اطلاعات را در میان سیستم‌های مختلف تسریع می­بخشند. زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر برای کدبندی اطلاعات از یک سری برچسب­های استاندارد شده جهت طبقه­بندی­ استفاده می‌کند.

محصولات مصنوعی زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر موجود به صورت گسترده­ای در عمل از طریق همکاری میان بیشتر از 600 کمپانی بین­المللی، جوامع حسابداری، دانشگاه­ها، مؤسسات حسابرسی، مشاوران سیستم‌ها و فروشندگان پشتیبانی و ابزار فعالیت حسابداری گسترش داده شده‌اند. روند گسترش ابتدا بر چند صنعت تمرکز داشت و سپس از این طبقه‌بندی‌ها استفاده شد تا پلی میان صنایع بسازد. اگرچه تحقیقات اندکی اعتبار محصولات مصنوعی زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر را نشان می­دهند و به صورت نظری آن­ها را توجیه می­کنند، اما قانون­گذارها به صورت فزاینده­ای به استفاده از زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر نیاز دارند.

پس از شروع یک دوره آزمایشی داوطلبانه درسال 2005، SEC در حال حاضر کمپانی‌های عمومی را ملزم کرده است تا صورت‌های مالی خود را به صورت کدهای زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر منتشر کنند. در سال 2006، استرالیا فعالیت‌هایی را شروع کرد تا صنایع خدمات مالی را تشویق به استفاده از داده‌های برچسب زده شده با زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر کند (وایت، 2013). به علاوه در سال 2012 کنگره آمریکا21 قانونی را تصویب کرد که باید از استاندارد گزارشگری منبع باز22 (برای مثال زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر) هنگامی که مخارج مالی دولت فدرال گزارش می­شود، استفاده شود، تا به شفافیت و قبول مسئله کمک کند (کنگره آمریکا، 2012). اگرچه چرخه رابطه، محصولات مصنوعی زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر را حمایت می­کند، اما خود چرخه نیز بسیاری چالش­های اجرایی را معرفی می­کند، و نیاز برای ارزیابی و پالایش محصول مصنوعی را پیشنهاد می‌دهد.

به طور خلاصه، اگرچه پتانسیل برای زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر وجود دارد تا "قواعد بازی" را تغییر دهد و کیفیت داده‌های مالی منتشر شده برای استفاده­کنندگان، تنظیم‌کنندگان مقررات و تجزیه و تحلیل­های آکادمیک را ارتقاء دهد و قابلیت حسابرسی مستمر را افزایش دهد، اما خیلی زود است تا بدانیم آیا این منافع بدست می­آید یا خیر؟ برخی مشاهـده‌کنـندگان مردد هستند که اهداف این محصول مصنوعی جدید برآورده شود (هریس و مورسفیلد، 2012). افزایش اجرای اجباری در آمریکا و جوامع بین­المللی نشان می‌دهد که ارزیابی و پالایش محصولات مصنوعی، زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر، برنامه‌کاری تحقیقی و فعالیت مهمی است. چارچوب تحقیق در نگاره (1) راهنمایی را برای تحقیقات چرخه طراحی فراهم می‌کند.

نتیـجه­گیـری

در این مطالعه چارچوب تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی در تحقیقات حسابداری به کار گرفته شد و تأکید گردید که چگونه علم طراحی، آرشیوها و پارادایم­های تحقیقات رفتاری با یکدیگر کار می­کنند تا تئوری و عملکرد را با چرخه سختی و رابطه ارتقاء دهند. ابتدا، چرخه رابطه، اهمیت درک محیط فعالیت‌های حاضر را برجسته می­کند و تحقیقات، فرصت‌ها و مشکلات فعالیت‌های فن‌آوری اطلاعات شناسایی شده را با تحقیقات در سایر زیرانتظام­های حسابداری تجمیع می­کند. دوم این­که، چرخه طراحی بر اهمیت درک شبکه تحقیقات درحال گردش، ارتقاء و ارزیابی محصولات مصنوعی و ساخت و توجیه تئوری برای شناسایی موارد قابل به کارگیری در فعالیت‌ها و فرصت‌های تحقیقاتی آینده با هدف نهایی پالایش محصولات مصنوعی تأکید می­کند. سوم این­که، چرخه سختی بر اهمیت تجمیع و یکپارچه کردن یافته­ها از شالوده و شیوه­های نظری مختلف و از انتظام‌های دیگر تأکید می‌کند. در مجموع، چارچوب، عناصر مورد نیاز برای ایجاد شبکه­های تحقیق را فراهم می­کند که نیازهای رابطه و سختی بیان شده توسط بسیاری از محققین حسابداری را برآورده می­کند (برای مثال کاپلان 2011).

ما هر جزء چرخه را (همان­طور که در محیط جهانی نگاره شماره (2) ترسیم شده است) با شرح دادن پویایی چارچوب با استفاده از تحقیقات برگزیده در سیستم‌های منبع – رویداد – عامل سازمانی و حسابرسی مستمر و با استفاده از چارچوب خطاب قرار دادیم تا موارد کاربردی در عمل و تحقیقات را در محصول مصنوعی نوظهور زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر نشان دهیم. مرور بر شبکه­های تحقیق نمونه هم­چنین دو موضوع بحث با موارد کاربردی را برای تحقیقات و عمل شرح می‌دهد.

ابتدا، مثال­ها تنش میان رابطه و سختی را نشان می‌دهد. محصولات مصنوعی زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر به صورت گسترده­ای در طول فعالیت‌ها ارتقاء می­یابند که نشان دهنده رابطه زیاد است. اما عدم وجود ساخت و توجیه تئوری نشان دهنده نیاز برای ارتقاء سختی در زمان توسعه و ارتقاء بیشتر این محصولات است. از طرف دیگر، محصولات مصنوعی حسابرسی مستمر، که به صورت گسترده­ای در تحقیقات انجام شده از نظر شیوه­ها و نظریه­های چندگانه در پایه دانش ارتقاء یافته­اند که نشان‌دهنده سختی بیشتر هستند، اما اجرای کند و نبود تحقیقات ارزیابی پیشنهاد دهنده، نیاز برای بهبود رابطه در زمان توسعه بیشتر این محصولات مصنوعی است. به صورت مشابه، محصولات مصنوعی منبع – رویداد – عامل به صورت گسترده­ای در طول تحقیقاتی که از شیوه­های علمی طراحی و سختی استفاده کرده­اند ارتقاء یافته­اند، اما به تحقیقات ارزیابی و توجیه بیشتری با استفاده از شیوه­های مکمل نیاز دارند.

دوم این­که، محصولات مصنوعی مثال زده شده، پویایی تحقیقات مختلف را تشریح کرد. در برخی موارد ساخت محصولات مصنوعی ابتدا رخ می‌دهد (حسابرسی مستمر و زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر)، در حالی که در موارد دیگر ساخت تئوری ابتدا رخ می‌دهد (سیستم‌های منبع – رویداد – عامل سازمانی). تحقیقات بعدی می­توانند بررسی کنند که آیا برخی از این راه­ها می‌توانند تعمیم داده شوند؟  و آیا  بهترین فعالیت‌های تحقیقاتی برای آن­ها باید ارتقاء داده شوند یا خیر؟. همچنین سؤالات مهم تحقیقاتی شامل این­که آیا برخی از انواع تحقیقات باید با دادن مسیر مشخص به آن­ها مورد تأکید قرار گیرند؟ چگونه باید یک برنامه تحقـیقاتی برای محصـولات مصنوعی که توسط فعالیت کننده­ها گسترش یافته­اند، ایجاد کرد؟ و چگونه باید رابطه محصولات مصنوعی را که به عنوان بخشی از تحقیقات آکادمیک ارتقاء یافته­اند در زمانی که آن­ها به صورت گسترده پذیرفته نشد­اند، بررسی کرد؟ می‌باشد.

در نهایت، همکاری سیستم‌های منبع – رویداد – عامل سازمانی و محصولات مصنوعی حسابرسی مستمر بر پایه دانش می­تواند به ارتقاء محصولات مصنوعی زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر کمک کند. در پایان پیشنهاد می­شود که چارچوب تحقیق در نگاره (1)، از استفاده پارادایم­های تحقیق دارای اشتراک چندگانه حمایت می­کند تا مشکلات پیچیده در دنیای پیچیده را حل کند.

پی­نوشت­

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [COSO] 2013

2

artifacts

1

resource-event-agent (REA) enterprise systems

4

enterprise resource planning system

3

relevance

6

Extensible Business Reporting Language

5

rigor

8

design

7

business intelligence

10

Problem Space

9

Construct

12

self-regulating

11

content theory

14

Instantiation

13

platform-independent model

16

script

15

embedded audit moduleapproach

18

CA (Continuous Auditing)

17

traditional ‘‘busy season’’ business model

20

monitoring and control-layer approach

19

open source reporting standard

22

U. S. House of Representatives

21

باقرپور ولاشانی، محمد علی؛ احمد شربت اوغلی؛ مصطفی جهانبانی و سمیه ظفرزاده (1391)، "تکنولوژی فنون و فرایند حسابرسی مستمر"، فصل­نامه حسابدار رسمی، شماره 29، 85-72
Bongiorno, B. , and P. L. Bongiorno. 2004. System and Method of Continuous Assurance for InternalControl (SMCA-IC). U. S. Patent 7,720,751. Available at: http://www. naturaldecisionsystems. com/
Cooper, R. , and R. S. Kaplan. 1992. Activity-based systems: Measuring the costs of resource usage. Accounting Horizons 6 (3): 1–12.
Davenport, T. H. 1998. Putting the enterprise into the enterprise system. Harvard Business Review 76 (4):121–131.
Dorantes, C. , C. Li, G. Peters, and V. J. Richardson. 2013. The effect of enterprise systems implementationon the firm information environment. Contemporary Accounting Research (forthcoming).
Du, H. , and S. Roohani. 2007. Meeting challenges and expectations of continuous auditing in the context ofindependent audits of financial statements. International Journal of Auditing 11: 133–146.
Dunn,C. L. , and W. E. McCarthy. 1997. The REA accounting model: Intellectual heritage and prospects forprogress. Journal of Information Systems 11 (1): 31–51.
Fonseca, F. 2007. The double role of ontologies in information science research. Journal of the AmericanSociety for Information Science and Technology 58 (6): 786–793.
Frow, N. , D. Marginson, and D. Ogden. 2010. ‘‘Continuous’’ budgeting: Reconciling budget flexibility withbudgetary control. Accounting, Organizations and Society 35: 444–461.
Geerts, G. L. , and W. E. McCarthy. 1999. An accounting object infrastructure for knowledge-basedenterprise models. IEEE Intelligent Systems and Their Applications 14 (4): 89–94.
Geerts, G. L. , and W. E. McCarthy. 2000. Augmented intentional reasoning in knowledge-based accountingsystems. Journal of Information Systems 14 (2): 127–150.
Geerts, G. L. , E. G. Lynford, E. G. Mauldin, W. E. McCarthy, and V. J. Richardson. 2013. Integrating Information Technology into Accounting Research and Practice. Accounting Horizons27 (4): 815–840.
Geerts, G. L. 2011. A design science research methodology and its application to accounting informationsystems research. International Journal of Accounting Information Systems 12: 142–151.
Gregor, S. , and D. Jones. 2007. The anatomy of a design theory. Journal of the Association for InformationSystems 8 (5): 312–335.
Groomer, S. M. , and U. S. Murthy. 1989. Continuous auditing of database applications: An embedded auditmodule approach. Journal of Information Systems 3 (2): 53.
Harris, T. , and S. Morsfield. 2012. An Evaluation of the Current State and Future of XBRL and Interactive Data for Investors and Analysts. White Paper Number 3. Available at: http://www4. gsb. columbia. edu /filemgr?&file_id¼7313146.
Hevner, A. R. , S. T. March, S. T. J. Park, and S. Ram. 2004. Design science in information systemsresearch. MIS Quarterly 28 (1): 75–105.
Hunton, J. , E. Mauldin, and P. Wheeler. 2008. Potential functional and dysfunctional effects of continuousmonitoring. The Accounting Review 83 (6): 1551–1569.
Hunton, J. E. 2002. Blending information and communication technology with accounting research. Accounting Horizons 16 (1): 55–67.
March S. T. , and G. F. Smith. 1995. Design and natural science research on information technology. Decision Support Systems 15 (4): 251–266.
McCarthy, W. E. 1982. The REA accounting model: A generalized framework for accounting systems in ashared data environment. The Accounting Review 57 (3): 554–578.
O’Leary, D. E. 2004. On the relationship between REA and SAP. International Journal of AccountingInformation Systems 5: 65–81.
Pathak, J. , S. Nkurunziza, and S. E. Ahmed. 2007. General theory of cost minimization strategies ofcontinuous audit of databases. Journal of Accounting and Public Policy 26: 621–633.
Perols, J. L. , and U. S. Murthy. 2012. Information fusion in continuous assurance. Journal of InformationSystems 26 (2): 35–52.
Simon, H. A. 1996. The Sciences of the Artificial. 3rd Edition. Cambridge, MA: MIT Press.
Vasarhelyi, M. , and F. Halper. 1991. The continuous audit of online systems. Auditing: A Journal ofPractice & Theory 10 (1): 110–125.
Vasarhelyi, M. A. , M. G. Alles, and A. Kogan. 2004. Principles of analytic monitoring for continuousassurance. Journal of Emerging Technologies in Accounting 1: 1–21.
White, C. 2013. XBRL Financials in the EDGAR database. In The Accountant’s Handbook 2014Supplement. Hoboken, NJ: Wiley & Sons.