داوران سال 1400

نام داور

رشته تخصصی

سمت / سازمان

publons

حسن ابوالفتحی

بازار سرمایه، حسابداری مالی، حسابداری مدیریت

دکترای تخصصی رشته حسابداری

 

مینا ابوحمزه

حسابداری

دانشگاه الزهرا (س)

 

حمیده اثنی عشری

حسابداری مالی

دانشگاه شهید بهشتی

 

شیما احمدی

حسابداری مالی

دانشجوی دانشگاه الزهرا

 

وحید احمدیان

حسابداری

دانشگاه تربیت مدرس

 

علی اکبر اربابیان

بازار سرمایه، حسابداری مالی

هیئت علمی

 

حسین اسلامی مفیدآبادی

مدیریت مالی

استادیار گروه حسابداری و مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

https://publons.com/researcher/4053627/hossein-eslami-mofid-abadi/

 

اکبر امینی مهر

حسابداری

استادیار دانشگاه پیام نور تهران

 

محمد ایمانی برندق

حسابرسی

دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی - گروه مدیریت و حسابداری

 

فاطمه بابائی

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه پیام نور

 

آمنه بذرافشان

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه مشهد

https://publons.com/researcher/1416233/ameneh-bazrafshan/

جمال برزگری خانقاه

حسابرسی

گروه حسابداری و مالی- دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری- دانشگاه یزد

 

پریسا سادات بهبهانی نیا

حسابداری

استادیار دانشگاه الزهرا (س)

https://publons.com/researcher/3542648/parisa-saadat-behbahaninia/

ماندانا بهرامی

حسابداری

 

 

سمیرا بهزادپور

حسابداری مالی

دانشگاه الزهرا (س)

 

مونا پارسایی

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا

 

زهرا تیموری

حسابداری

دانشگاه اصفهان

 

صابر جلیلی

حسابداری مالی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه گروه حسابداری

 

آزیتا جهانشاد

حسابداری

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

 

حدیثه حاجی مرادخانی

آموزش حسابداری، بازار سرمایه

عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری، تهران، ایران

 

زهره حاجیها

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

 

رضوان حجازی

حسابداری

استاد دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/4038901/rezvan-hejazi/

الهام حسنی آذر

حسابداری

رئیس حسابرسی داخلی شرکت نفت فلات قاره ایران

 

سید علی حسینی

سیستم های اطلاعاتی

دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

 

حمید حقیقت

بازار سرمایه

دانشیار حسابداری دانشگاه امام خمینی قزوین

 

هانیه حکمت

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

https://publons.com/researcher/4282153/hanieh-hekmat/

الهام حمیدی

حسابداری

دانشگاه خاتم

 

نهاله حیاتی

حسابداری

 

 

نجمه خدابخشی

حسابداری

دانشگاه پیام نور

 

رویا دارابی

حسابداری

دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

https://publons.com/researcher/4064240/roya-darabi

 

قادر داداش زاده

حسابداری مالی

دانشگاه آزاد

 

رضا داغانی

بازار سرمایه، حسابداری مالی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری،

 

محسن دستگیر

حسابداری

استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز

 

حامد دهقان زاده

بازار سرمایه

عضو هیات علمی / دانشگاه ولایت

 

صدیقه دوستیان

حسابداری

هیات علمی دانشگاه بجنورد

 

مریم دولو

بازار سرمایه، حسابداری مالی

دانشیار حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 

زهرا دیانتی دیلمی

حسابداری

دانشگاه خوارزمی

https://publons.com/researcher/4646031/zahra-dianati/

علی رحمانی

حسابداری

استاد تمام حسابداری دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3113088/ali-rahmani/

حلیمه رحمانی

آموزش حسابداری

سازمان حسابرسی

 

یاسر رضایی پیته نویی

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه گیلان

https://publons.com/researcher/1981413/yasser-rezaei-pitenoei/

 

ندا رسولی

حسابداری

دانشگاه الزهرا- دانشجوی دکتری

 

محسن رشیدی

حسابداری

استادیار گروه حسابداری دانشگاه لرستان

 

مهدی رضایی

حسابداری مالی

استادیار دانشگاه خلیج فارس

 

مجید زنجیردار

بازار سرمایه

 

 

سحر سپاسی

بازار سرمایه

دانشیار مالی دانشگاه تربیت مدرس

 

محمدحسین ستایش

حسابداری مالی

استاد تمام حسابداری دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1822092/mohammad-hossein-setayesh/

سید جلال سیدی

حسابداری

 

 

سیده سمانه شاهرخی

حسابداری

سازمان حسابرسی

 

مهشید شاهچرا

حسابداری

استادیار گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی

https://publons.com/researcher/4495292/mahshid-shahchera/

 

بهاره شفیع زاده

حسابداری

سازمان بورس و اوراق بهادار

 

زهرا شمس

حسابداری مالی

گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

 

مجید شهبازی

حسابرسی

دکتری حسابداری دانشگاه تهران Faculty of Management, University of Tehran

 

سمانه صادقی

حسابداری

 

 

محمدحسین صفرزاده

حسابداری

 

 

ماندانا طاهری

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

 

مریم سادات طباطبایی

حسابداری

دانشگاه الزهرا

 

زهره عارف منش

حسابداری

استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد

 

زهره عباس تفرشی

آموزش حسابداری، حسابداری مالی

دانشگاه الزهرا /ایران/تهران

 

ابراهیم عباسی

حسابداری مالی

استاد تمام مدیریت مالی دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3753812/ebrahim-abbasi/

 

مصطفی عبدی

حسابداری مالی

دانشگاه روزبه زنجان

 

زهرا عزیزی

سایر

دانشگاه الزهرا

 

مسعود غلام‌زاده لداری

حسابداری

شهید بهشتی

 

حسن فرج زاده دهکردی

حسابداری مالی

موسسه آموزش عالی رجا

 

زهرا فرهادی

حسابداری

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

 

محمد فرهمند

حسابداری

دانشگاه علامه طباطبایی

 

داریوش فروغی

حسابداری

دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان

 

صغری فصیحی

حسابداری

دانشجوی دکترای حسابداری

 

مهسا قاسمی

حسابداری

 

 

سمانه قوهستانی

حسابداری

دانشگاه شیراز

 

بهزاد کاردان

بازار سرمایه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

مرتضی کاظم پور

حسابداری

دکتری حسابداری از دانشگاه تهران

 

غلام رضا کردستانی

حسابداری

استاد حسابداری دانشگاه امام خمینی قزوین

 

بهنام کرمشاهی

حسابداری

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

مریم گل محمدی

بازار سرمایه، حسابداری مالی

مدیر حسابرسی داخلی

 

مجتبی گل محمدی شورکی

حسابداری مالی

دانشگاه میبد

 

حمیدرضا گنجی

حسابداری مالی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، استادیار گروه حسابداری، دکتری حسابداری از دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/3741427/hamidreza-ganji/

محمود لاری دشت بیاض

حسابداری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

زینب لطفی عاقل

حسابداری

دانشگاه الزهرا

 

راضیه ماه آور

حسابداری

 

 

بهرام محسنی ملکی رستاقی

حسابداری

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

 

حمید محمودآبادی

حسابداری

 

 

مهناز محمودخانی

حسابرسی

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

 

آزاده مداحی

حسابرسی

استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3561718/azadeh-maddahi/

احمد مدرس

بازار سرمایه

 

 

محمد مرادی

حسابداری

دانشگاه تهران

 

شهناز مشایخ

حسابداری

دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

 

بیتا مشایخی

حسابداری

دانشیار حسابداری دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/1841848/bita-mashayekhi/

پرستو مصطفایی

حسابداری

دانشگاه الزهرا

 

زهرا معصومی

حسابداری

دانشگاه الزهرا

 

مهناز ملانظری

حسابداری مالی

دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/2904138/mahnaz-molanazari/

اسفندیار ملکیان

حسابداری

استاد تمام دانشگاه مازندران

 

وحید منتی

حسابرسی

استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

علیرضا مهرآذین

 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

 

امین ناظمی

حسابداری

دانشگاه شیراز

 

مهدی ناظمی اردکانی

حسابداری

دانشگاه یزد

 

شیدا نایب محسنی

حسابداری

دانشگاه الزهرا

 

فرزانه نصیرزاده

حسابداری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سپیده سادات نصیری

بازار سرمایه

دانشگاه الزهرا

 

محمد نمازی

حسابداری مدیریت

استاد تمام حسابداری دانشگاه شیراز

 

محمد نوروزی

حسابداری

استادیار دانشگاه آزاد بابل

https://publons.com/researcher/2957023/mohammad-norouzi/

 

سونا نوروزی

حسابداری

استادیار حسابداری

 

علی اکبر نونهال نهر

حسابرسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد

 

زهرا نیکبخت

آموزش حسابداری

عضو علمی دانشگاه پیام نور کوهپایه

 

جواد نیک کار

حسابداری مدیریت

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق

 

شیرکو هرمزی

حسابداری

سازمان حسابرسی

 

محمود همت فر

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه آزاد فیروزکوه

 

فرزانه یوسفی اصل

حسابداری

استادیار حسابداری دانشگاه خاتم