اهداف و چشم انداز

رویکرد قراردادی در حسابداری و کاربردهای آن به عنوان یک ابزار سیاستگذاری، نظارت و کنترل و پاسخگویی در شرایط فعلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توجه به این رویکرد تحت عنوان حسابداری اثباتی نخستین بار در پژوهش های واتس و زیمرمن (1986) برجسته شد و با این وجود بسط و توسعه آن فراتر از تئوری هایی که آنها ترویج نمودند با کندی و محدود صورت گرفته است. بیشتر پژوهش ها به دلیل سهولت دسترسی به داده ها و هزینه های کمتر و استقبال بیشتر مجلات به کاربردهای حسابداری در بازارهای مالی می پردازند. پژوهش در موضوعات حسابداری از دید قراردادی، نهادی، سازمانی، جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی و حرفه ای گری و رفتار مسئولانه حسابداران، در شرایط فعلی ایران یک ضرورت است. از ظرفیت حسابداری و حسابرسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، موفقیت کسب و کارها، ارتقای سلامت مالی و اداری شرکتها و سازمان ها، تخصیص منابع بانکی و ارز،  سیاستگذاری کلان تجاری و بهبود فضای رقابت،  کاهش دعاوی مالی و حقوقی، گسترش شراکت های عمومی، سرمایه گذاری های مشترک و بزرگ، ایجاد شفافیت و افزایش آرامش در کشور کمتر استفاده می شود که شاید یک دلیل آن فقدان پژوهش در این حوزه ها است و البته مجله تخصصی نیز وجود ندارد. این نشریه درصدد تشویق به پژوهش و انتشار مقاله های پژوهشی، مروری، تاریخی، تطبیقی، موردکاوی، و نظری در این حوزه ها است. مجله از مقاله هایی که به شناخت خوانندگان از چیستی و چرایی این پدیده ها یا عوامل تعیین کننده و یا پیامدهای آنها کمک کند، استقبال می کند.  

قلمرو و حوزه های اصلی مجله به شرح زیر است:

 1. کارکردهای حسابداری و حسابرسی در قراردادهای وام و کاهش ریسک های کژ گزینی ( وام های فاقد توجیه) و کژاخلاقی (انحراف مصرف وام) با تاکید ویژه بر صنعت بانکداری و شناسایی معیارهای حسابداری مناسب برای درج در قراردادهای تسهیلات و استفاده از ظرفیت حسابرسی
 2. ویژگی های نظام حسابداری، نیروی انسانی و حسابرسی در شرکت ها و شانس موفقیت کسب و کار و ایفای تعهدات اعم از تسهیلات بانکی، مالیاتی و قانونی و قراردادی   
 3. راه کارهای حسابداری و حسابرسی برای سلامت بانکی و نظارت موثر مقام ناظر
 4. کاربردهای حسابداری و نسبت های مالی در سیاست گذاری بازرگانی خارجی ( وضع تعرفه، سهمیه بندی، تخصیص ارز، ایفای تعهدات ارزی، ارزیابی رقابت و جلوگیری از انحصار و سیاست های حمایتی از صنایع) و توزیع عادلانه در زنجیره ارزش
 5. کاربردهای حسابداری در سیاست گذاری بازار ارز و کاهش ریسک تخصیص نادرست یا انحراف مصرف یا انحراف توزیع  
 6. حسابداری و کسب و کارهای خانوادگی و کوچک
 7. نقش حسابداری در شرکت های دانش بنیان و کمک به رشد و توسعه آنها
 8. مدل بلوغ حسابداری در صنایع مختلف
 9. جایگاه حسابداران در شرکت ها و سازمان ها و چگونگی ارتقا و اثربخشی آنها
 10. حاکمیت شرکتی در موسسات حسابرسی و نقش حسابداری در رابطه بین شرکا و مدیران و نیروهای کلیدی انها
 11. مسائل جنسیتی و تنوع قومی در امورمالی شرکت ها و موسسات حسابرسی
 12. ارتقای مسئولیت پذیری حسابداران و نقش های متفاوت آنها در سازمان ها
 13.   حرفه ای گری و رفتار مسئولانه واحدهای حسابداری و مالی و موسسات حسابرسی و نقش آن در حمایت از حقوق و منافع عموم
 14. کارکردهای حسابداری در موسسات غیر انتفاعی و خیریه ها
 15. کارکردهای حسابداری در سلامت مالی و اداری سازمان ها
 16. نقش حسابداری در کاهش دعاوی حقوقی 
 17. حسابداری و پاسخگویی در شهرداری ها (شورای شهر)، نهادهای عمومی و دستگاه های اجرایی
 18. جایگاه حسابداری و حسابداران در مقررات استخدامی، آیین نامه تعیین صلاحیت و رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه، مجوزهای فعالیت نهادهای پولی و مالی و چگونگی ارتقای آن.
 19. کاربرد تئوری های جامعه شناسی، حقوقی، اقتصاد سیاسی و نهادی در حسابداری.