آیا بین سیستم‌های مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد؟

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

مطالعه میدانی مبتنی بر پرسش­پژوهیبین 130 شرکت تولیدی آمریکایی تفاوت­های کمی را در محیط داخلی و خارجی کاربران سیستم بهایابی­­ متغیر، بهایابی­سنتی و بهایابی ­مبتنی بر فعالیت نشان می­دهد اما سیستم­های بهایابی متغیر و بهایابی بر مبنای فعالیت بهتر به نیاز کاربران پاسخ می‌دهند.

کلیدواژه‌ها