شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 حسابدرای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

همزمان با رواج استفاده از مبنای تعهدی در ثبت رویدادهای مالی واحدهای تجاری، استفاده از وجه نقد عملیاتی و یا سود حسابداری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی واحدهای تجاری و اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهینه، به یکی از چالش­ های مهم برای سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی واحدهای تجاری تبدیل شده است. با این وجود، باید به این نکته توجه کرد که اطلاعات خروجی از سیستم حسابداری مکمل یکدیگر بوده و باید توأمان استفاده شوند. به عبارت دیگر، اگر سرمایه­ گذاران بدون توجه به تناسب بین دو جزء نقدی و تعهدی سود، صرفاً بر سود حسابداری و یا جریان نقدی گزارش شده متمرکز شوند، قیمت مبادله سهام از ارزش ذاتی آن فاصله بیشتری می‌گیرد. در این مقاله با نگاهی گذرا به تئوری، ابتدا رابطه بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی عملیاتی به عنوان یک شاخص در ارزیابی­ های مختلف، بحث می‌شود. در نهایت، عوامل بالقوه زمانی و اقتصادی که می­ توانند رابطه بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی عملیاتی را دستخوش تغییر قرار دهند، بررسی می شود. می‌توان گفت از بین اجزای عوامل مذکور، چهار عامل شوک‌های جریان نقد، اقلام تعهدی غیرمرتبط با زمان، تطابق ضعیف بین درآمدها و هزینه­ ها و حجم دارایی­ های نامشهود، بر رابطه بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی عملیاتی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Effective Factors on the Relationship between Accruals and Operating Cash Flows

نویسندگان [English]

  • vahid mohammadi 1
  • Gholamreza Kordestani 2
1 Department ofAccounting, Faculty Of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor of Accounting, Imam Khomeini International University, ‌Ghazvin, Iran
چکیده [English]

Simultaneously with the prevalence of using the accrual basis for recording financial events in business entities, the use of operating cash or accounting earnings for the assessment of economic performance of business entities and the making optimal economic decisions has become one of the major challenges for investors and users of financial statements of business entities. Nevertheless, it should be noted that the output information from the accounting system is complementary and should be used simultaneously. In other words, if investors regardless of the proportion between the cash and accrual components of earnings, focus solely on accounting earnings or reported cash flows, the stock exchange price goes away from its inherent value. In this paper, with a glance at theory, the relationship between accruals and operating cash flows as an indicator in various evaluations is discussed. Finally, the potential time and economic factors that can change the relationship between accruals and cash flows are reviewed. It can be said that among the components, four factors included cash flow shock, Non-timing related accruals, poor match between revenues and expenses and amount of intangible assets affect the relationship between accruals and operating cash flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Earning
  • Intangible Assets
  • Non-Timing-Related Accruals
  • Operating Cash Flows
  • Stock Price
Ali, A. (1994). The incremental information content of earnings, workingcapital from operations, and cash flows. Journal of Accounting Research, 32 (1) , 61-74.
Ball, R. & Shivakumar, L. (2006). The role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. Journal of accounting research, 44 (2) , 207-242.
Bernard, V. L. (1989). The nature and amount of information reflected in cash flows and accruals. The Accounting Review, 4, 625-651.
Bowen, R. M. , Burgstahler, D. , & Daley, L. A. (1987). The incremental information content of accrual versus cash flows. The Accounting Review, 62 (4) , 723.
Bushman, R. M. , Lerman, A. , & Zhang, X. F. (2016). The changing landscape of accrual accounting. Journal of Accounting Research, 54 (1) , 41-78.
Dechow, P. M. (1994). Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals. Journal of accounting and economics, 18 (1) , 3-42.
Dechow, P. M. , &Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The accounting review, 77 (1) , 35-59.
Deegan, C. M. (2013). Financial accounting theory/Craig Deegan. In Accounting Forum, 20 (5) , 63-73.
Dichev, I. D. , & Tang, V. W. (2008). Matching and the changing properties of accounting earnings over the last 40 years. The Accounting Review, 83 (6) , 1425-1460.
Fakhari, H. , &Taghavi, S. R. (2010). Accruals quality and corporate cash holdings. Journal of Accounting and Auditing Review, 16 (4) , 69-84, (In Persian).
Farshadfar, S. & Monem, R. M. (2019). Further evidence of the relationship between accruals and future cash flows. Accounting & Finance, 59 (1) , 143-176.
Francis, J. LaFond, R. Olsson, P. & Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of accounting and economics, 39 (2) , 295-327.
García Teruel, P. J. Martínez Solano, P. & Sánchez Ballesta, J. P. (2009). Accruals quality and corporate cash holdings. Accounting & Finance, 49 (1) , 95-115.
Hyun, J. H. & Cho, H. (2018). Deleveraging and decline in revenue‐expense matching over time. Journal of Business Finance & Accounting, 45 (9-10) , 1031-1050.
Kazemi, H. & Toreini, M. (2010). Relation between Matching of Revenues and Expenses with Earnings Volatility and Earnings Persistence. Empritical Studies Fianantial Accounting Quarterly. 8, 170-155 (In Persian).
Kordestani , G. R. , & Roud, N. H. (2006). Investigating the value relevance of cash and accruals components of accounting earnings. Iranian Accounting and Auditing Review, 13, 45-68.
Osoolian, M. andSadeghi,J. andKhalil,M. (2017). Accruals, Cash Flow, and Operating Profitability in the Cross Section of Stock Returns; Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). Iranian Accounting and Auditing Review, 4, 463-482 (In Persian).
Pourfakhrian, P. and googerdchian, A. and kakaey, M. (2018). Forecasting Ability of Operating Cash, Net Income and Income Components. Journal of accounting research, 28, 87-109 (In Persian).
Saghafi, A. Sarraf,F. (2013). A Model for Cash Flow forecasting in Iranian Companies. Iranian Accounting and Auditing Review, 21, 1-26 (In Persian).
Srivastava, A. (2014). Why have measures of earnings quality changed over time?. Journal of Accounting and Economics, 57 (2-3) , 196-217