ارائه مدلی به منظور توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنرکرمان ،کرمان، ایران

3 ;کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف: یکی از مسائلی که امروزه در بسیاری از شرکت‌ها کمتر به آن پرداخته و مانع بزرگی برای رسیدن به پایداری شرکتی می‌باشد، توجه صرف به توسعه اقتصادی و مباحث مالی بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت است. شاید یکی از دلایل عدم توجه شرکت‌ها به این موضوع، نداشتن یک شناخت جامع از عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی خود و همچنین نبود یک مدل برای توسعه و اجرای آن است. هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و ارائه یک مدل ساختاری-تفسیری برای کمک به توسعه آن می‌باشد.
روش: در این تحقیق ابتدا با مطالعه پژوهش‌های مربوط به ادبیات تحقیق، 15 عامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت شناسایی شد و توسط 7 خبره دانشگاهی در حوزه مسئولیت اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه با استفاده از نظرات 21 کارشناس این حوزه، اقدام به ارائه مدلی به منظور توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با استفاده از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که مدل اجرای مسئولیت اجتماعی دارای 7 سطح می‌باشد و عوامل فشار ذینفعان، مالکیت شرکت و اندازه شرکت جز مؤثرترین عوامل مسئولیت اجتماعی شرکت و زیربنایی اجرای آن می‌باشند. همچنین عوامل افزایش اعتماد عمومی، بهبود عملکرد مالی، کارایی سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک قیمت سهام ماهیت اثرپذیری دارند.
نتیجه گیری: از آنجایی که عوامل اثرپذیر در نتیجۀ فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی بدست می‌آیند، مدیران و سیاست‌گذاران بایستی بر عوامل دیگری که باعث بوجود آمدن این عوامل می‌شوند (عوامل زیربنایی مدل) تمرکز نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for developing corporate social responsibility

نویسندگان [English]

  • kazem shamsadini 1
  • Meysam Nemati 2
  • Mahdi Askari Shahamabad 3
1 Associate Professor of Accounting, Kerman University of Shahid Bahonar, Kerman,Iran
2 . Master student of Accounting, Shahid Bahonar kerman University, Kerman, Iran
3 Master student of Accounting, Shahid Bahonar kerman University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Purpose: One of the issues that are rarely addressed in many companies today and is a major obstacle to achieving corporate sustainability is the companies' focus on economic development and financial issues without regard to corporate social responsibility (CSR). Perhaps one of the reasons companies do not pay attention to this issue is the lack of comprehensive knowledge of the factors affecting their social responsibility, as well as the lack of a model for its development and implementation. The purpose of this paper is to identify the factors affecting CSR and to provide an interpretive structural modeling (ISM) to help develop it.
Methods: In this research, by studying previous literature, 15 factors affecting CSR were identified and approved by 7 academic experts in the field of social responsibility. Then, using the opinions of 21 experts in this field, a model was designed to develop CSR using the ISM method.
Results: The results showed that the CSR implementation model has 7 levels and the factors of stakeholder pressure, company ownership, and company size are among the most effective CSR and infrastructure factors for its implementation. Also, the factors of increasing public trust, improving financial performance, investment efficiency, and reducing stock price risk are affected in nature.
Conclusion: Since dependent factors are achieved as a result of social responsibility activities, managers and politicians must focus on other factors that cause these factors (the underlying factors of the model).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility (CSR)
  • Corporate Sustainability
  • Financial Sustainability
  • Interpretive Structural Modeling (ISM)
احمد‌پور، احمد؛ فرمانبردار، مریم. (1396). بررسی رابطه‌ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بیطرفانه بودن پیش بینی سود هر سهم و کارایی بازار سهام. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 6(24):23-38.
اسماعیل‌پور، رضا؛ رضائی پیته نوئی، یاسر؛ غلامرضا‌پور، محمد. (1398). مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و ضعف کنترل های داخلی: آزمون تجربی نظریه ذینفعان وعلامت دهی. دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 4(8):319-338.
اشرفی، جواد؛ رهنمای‌رودپشتی، فریدون؛ بنی‌مهد، بهمن. (1398). نظریه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(31):1-14.
اصلانی، عظیم؛ خدابخشی، نسرین؛ حسین‌پور، غلامرضا. (1393). بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی بر کیفیت سود شرکت های گروه محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
برزگری‌خانقاه، جمال؛ مروتی‌شریف‌آبادی،علی؛ صحت، صفیه. (1396). کنکاشی در ویژگی‌های شخصیتی، مهارتی و اخلاقی حسابداران دادگاهی با استفاده از تکنیک تاپسیس. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 2(4):69-95.
بهارمقدم، مهدی؛ صادقی، زین العابدین؛ صفرزاده، ساره. (1392). بررسی رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 5(20):90-107.
بهبهانی‌نیا، پریسا سادات؛ ولی‌زاده‌لاریجانی، اعظم. (1396). نقش اطلاعات حسابداری در واکنش سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران؛ مطالعه سودهای پیش‌بینی شده. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(24):203-217.
تقی‌زاده خانقاه، وحید؛ زینالی، مهدی. (1396). بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر سرمایه‌گذاری و نوآوری. مجله حسابداری سلامت، 5(2):1-27.
جمالی، فاطمه. (1395). اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی و نقش آن در سودآوری شرکت. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری.
حاجیها، زهره؛ سرافراز، بهمن. (1393). بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای تجربی حسابدا ری، 4(14):105-123.
حساس‌یگانه، یحیی؛ برزگر، قدرت الله. (1393). مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 7(22):109-133.
حسینی، سید‌علی؛ امجدیان، فتانه. (1396). بررسی رابطه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام. مجله دانش حسابداری، 8(1):75-105.
خواجوی، شکرالله؛ بایزیدی، انور؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید. (1390). بررسی رابطه بین مدیریت سود ومسئولیت‌‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق  بهادار. مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز،  3(1):29-54.
خواجوی، شکرالله؛ دهقانی‌سعدی، علی‌اصغر؛ روستا، منوچهر. (1397). بررسی نقش تعدیل‌کنندگی‌خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 10(39):57-74.
دارابی، رویا؛ پهلوان، ساره. (1398). ارتباط مسئولیت‌ اجتماعی و پاداش هیأت مدیره. فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی، 9(4):83-100.
ذبیحی، علی؛ دریاباری، آناهیتاسادات. (1396). بررسی رابطه بین افشای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر اساس مدل نیروانتو و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6(21):61-76.
رحمانیان کوشککی، عبدالرسول؛ ایمان‌روی، زهرا. (1400). تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت‏ها با نقش تعدیل‏گر مالکیت نهادی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی، 11(3):41- 60.
رحیمی، اکبر؛ راد، عباس؛ عالم تبریز، اکبر؛ موتمنی، علیرضا. (1399). ارائه مدل زنجیره تامین ناب در صنایع دفاعی ایران با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 18(56):1-49.
رحیمی، علیرضا؛ شمس‌الدینی، کاظم؛ عسکری شاهم‌آباد، مهدی. (1401). تدوین مدل اجرایی مالیات‌های زیست محیطی. مجله دانش حسابداری.
سلیمی‌فر، مصطفی؛ شیرزور، زهرا. (1389). بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار به روش آزمون نسبت واریانس. مجله دانش وتوسعه، 17(31):29-57.
شهسواری، معصومه؛ سلمانی، رسول. (1397). بررسی پیامدهای اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها(با تأکید بر کارایی سرمایه‌گذاری). فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گـذاری، 7(27):240-225.
طالبیان، سید کریم؛ ملاکی، احمد؛ عطائی نزاد، نجمه. (1394). شناسایی و ارزیابی مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها در قبال ذینفعان داخلی و بیرونی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 7(26):165-193.
عابدینی، محمدامین؛ صنوبر، ناصر؛ فضل زاده، علیرضا. (1395). بررسی رابطه نظام راهبری شرکتی وپاداش هیات مدیره در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 9(33):93-114.
عرب‌صالحی، مهدی؛ صادقی، غزل؛ معین الدین، محمود. (1392). رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3(9):1-20.
عظیمی، مجید؛ گنجی‌ارجنکی، سمیه. (1395). تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 5(17):1-21.
فخاری، حسین‌؛ فلاح‌پور، فرهاد. (1396). بررسی اثر ‌میانجی عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی ‌و‌ ارزش افزوده ‌بازار شرکت‌های پذیرفته شده ‌در بورس‌ اوراق ‌بهادار ‌تهران‌. چشم انداز مدیریت مالی، 7(20):97-114.
فرامرزی، مصطفی؛ پسندیده، سید حمیدرضا؛ ایزدبخش، حمیدرضا. (1400). مدل سازی تحلیل ریسک زنجیره تامین آب شرب شهری با استفاده از رویکرد مدل‌سازی تفسیری- ساختاری. اندیشه آماد، 20(78):129-152.
فیروزجاییان، علی اصغر؛ فیروزجاییان، مجتبی؛ هاشمی پطرودی، سید حمید؛ غلامرضازاده، فاطمه. (1392). کاربرد تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) درمطالعات گردشگری (تحلیلی با رویکرد آسیب شناسانه). نشریه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 2(6):129-159.
قادرزاده، سید کریم؛ کردستانی، غلامرضا؛ حقیقت ،حمید. (1396). شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر سطح افشای مسئولیت جتماعی شرکت‌ها با رویکرد داده کاوی . پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 6(11):7-46.
کردستانی، غلامرضا؛ قادرزاده، سیدکریم؛ حقیقت، حمید. (1397). تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری، اقتصادی و بازار ارزیابی عملکرد شرکت‌ها. مجله‌ی پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 10(1):181-210.
مجتهدزاده، ویدا ؛ طبقیان، فرناز. (1390). مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در کاهش فقر: شاخص‌های عملکرد اجتماعی و نقش انگیزه در بکارگیری آن‌ها. فصلنامه بورس ارواق بهادار، 4(14):221-236.
محفوظی، غلامرضا؛ اکبری، محسن؛ قاسمی‌شمس، معصومه. (1396). بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی. فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گـذاری، 6(21):41-58.
مهران‌پور، محمدرضا؛ کاظم‌پور، مرتضی؛ اسماعیل‌بیگی، فروغ. (1396). تبیین رابطه متقابل بین‌مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نظام راهبری شرکتی با استفاده ازمعادلات همزمان. مجله حسابداری سلامت، 5(2):112-129.
واعظ، سید علی؛ انواری، ابراهیم؛ رودبار شجاعی، علی؛ کریمی، زینب. (1397). تاثیر استقلال اعضای هیئت‌مدیره و تمرکز مالکیت بر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی. فصلنامه حسابداری مالی، 10(39):111-140.
واعظ قاسمی، محسن؛ طالقانی، محمد؛ شفیعیان، محسن؛ بزرگی، فاطمه. (1397). بکارگیری رویکرد مدل‌سازی ساختاری–تفسیری جهت طراحی مدلی برای بودجه ‏ریزی عملیاتی (مطالعه موردی شرکت سرمایه‏ گذاری غدیر). فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 7(27):299-320.
هاشمی، سیدمحمود؛ افجه‌ای، سیدعلی‌اکبر؛ دهقانان، حامد؛ خاشعی، وحید. (1396). طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری تفسیری. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 11(36):231- 260.
یاراحمدی، جاوید؛ محمدی، عبداله. (1399). تأثیر خانوادگی بودن شرکت‌ها بر رابطه بین مسئولیت‌ اجتماعی و مدیریت سود. فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی، 10(3):93- 115.
Ansari, M. F., Kharb, R. K., Luthra, S., Shimmi, S., & Chatterji, S. (2013). Analysis of barriers to implement solar power installations in India using interpretive structural modeling technique. Renewable and sustainable energy reviews, 27, 163-174.
Ashrafi, J., rahnamay Roodposhty, F., & Banimahd, B. (2019). Corporates Social Responsibility Theories. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 8(31), 1-14. (In Persian)
Attig, N., Cleary, S. W., El Ghoul, S., & Guedhami, O. (2014). Corporate legitimacy and investment–cash flow sensitivity. Journal of Business Ethics, 121(2), 297-314.
Ajayi, O.A. and Mmutle, T. (2020). Corporate reputation through strategic communication of corporate social responsibility. Corporate Communications: An International Journal, 26(5), 1-15.
Ahmadpour, A., Farmanbordar, M. (2017). Investigating Relationship Between Corporate Social Responsibility, Earnings Per Share Forecasting Unbiasedness and Stock Market Efficiency. Accounting and Auditing Studies, 6(24), 23-38. (In Persian)
Abedini, M., Sanoubar, N., Fazlzadeh, A. (2016). The Relationship between Corporate Governance and Directors Compensation in Listed Companies of Tehran Stock Exchange. Journal of Securities Exchange, 9(33), 93-114. (In Persian)
Arabsalehi, M., Sadeghi, G., Moeinaddin, M. (2013). The Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance of the Firms Listed on Tehran Stock Exchange. Empirical Research in Accounting, 3(3), 1-20. (In Persian)
Azimi, M., Ganji Arjangi, S. (2016). The Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on Financial Reporting Quality. Accounting and Auditing Studies, 5(17), 96-111. (In Persian)
Aslani, A., Khodabakhshi, N., Hosseinipour, Gh. (2015). Investigating the relationship between social responsibilities and earning quality of companies in the chemical products group listed on the Tehran Stock Exchange. The first conference on economics and applied management with a national approach. (In Persian)
Bahar Moghaddam, M., Sadeghi, Z.A., Safarzadeh, Sara. (2013). Investigating the relationship between corporate governance mechanisms and corporate social responsibility disclosure. Journal of Financial Accounting Research, 5(20), 90-107. (In Persian)
Barzegari Khaneghah, J., Morovati Sharifabadi, A., Sehat, S. (2017). Exploration of personality, skill and moral characteristics of court accountants using TOPSIS technique. Two Quarterly Journal of Value and Behavioral Accounting, 2(4), 69-95. (In Persian)
Behbahaninia, P., valizadeh, A. (2017). Accounting information role in Tehran stock exchange investor’s reaction; Study of forecasted earnings. Empirical Research in Accounting, 7(2), 203-218. (In Persian)
Benlemlih, M., & Bitar, M. (2016). Corporate social responsibility and investment efficiency. Journal of business ethics, 148(3), 647-671.
Bowen, H. R., & Johnson, F. E. (1953). Social responsibility of the businessman: Harper.
Carroll, A.B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. The Academy of Management Review, 4(4), 497-505.
Cho, S. Y., Lee, C., Pfeiffer, R. J. Jr. (2013). Corporate social responsibility performance and information asymmetry. Journal of Accounting and Public Policy, 32, 71-83.
Cheung, A. (2016). Corporate Social Responsibility and Corporate Cash Holdings. Journal of Corporate Finance.
Choi, Tae Hee, Jinhan Pae. (2011). Business Ethics and financial Reporting Quality: Evidence from Korea. Journal of Business Ethics, 103, 403- 427.
Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2011). Designing and conducting mixed methods research: Sage publications book.
Darabi, R., & Pahlanan, S. (2019). The Relationship between Corporate Social Responsibility and CEO Compensation. Journal of Accounting and Social Interests, 9(4), 83-100. (In Persian)
Deegan, C. (2017). Twentyfive years of social and environmental accounting research within Critical Perspectives of Accounting: Hits, misses and ways forward. Critical Perspectives on Accounting, 43, 65-87.
Ernst, R.-A., Gerken, M., Hack, A., & Hülsbeck, M. (2022). SMES’ reluctance to embrace corporate sustainability: The effect of stakeholder pressure on self-determination and the role of social proximity. Journal of Cleaner Production, 335, 130-273.
Eswarlal, V. K., Dey, P. K., & Shankar, R. (2011). Enhanced renewable energy adoption for sustainable development in India: interpretive structural modeling approach.
Fakhari, H., Fallahpour, F. (2017). The Mediating Effect of Financial Performance on The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Market Value-Added (Study: At Listed Companies in The Tehran Stock Exchange). Journal of Financial Management Perspective, 7(20), 97-114. (In Persian)
Fakhari, H., Rezaei Pitenoei, Y., Noroozi, M. (2017). Corporate Social Responsibility Disclosure and Investment Efficiency. Financial Management Strategy, 4(4), 85-106. (In Persian)
Fama, E. F. (1965). The behavior of stock-market prices. The journal of Business, 38(1), 34-105.
Faramarzi, M., Pasandideh, S. H. R., & Izadbakhsh, H. r. (2021). risk assessment of municipal drinking water using interpretive-structural modeling approach. Logistics Thought, 20(78), 129-152.
Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times Magazine, 13 122-126.
Firuzjaeyan, A., Firuzjaeyan, M., Hashemi Petroodi, S., Gholamrezazadeh, F. (2013). Applying Techniques of Interpretive Structural Modeling (ISM) in Tourism Studies (A Pathological Approach). Journal of Tourism Planning and Development, 2(6), 129-159. (In Persian)
Giannarakis, G. (2014). The determinants influencing the extent of csr disclosure, International Journal of Law and Management, 56(5), 393-416.
Ghaderzadeh, S., kordestani, G., haghighat, H. (2018). Identifying and ranking Factors Influencing Levels of Corporate Social Responsibility Disclosure using Data Mining. Applied Research in Financial Reporting, 6(2), 7-46. (In Persian)
Hajiha, Z., Sarfaraz, B. (2015). The Relation between Corporate Social Responsibility and Cost of Equity Capital of Firms Listed in Tehran Stock Exchange. Empirical Research in Accounting, 4(4), 105-123. (In Persian)
Hasas Yeganeh, and Ghodrat Allah Barzegar. (2014). Theoretical foundations of corporate social responsibility and its research paradigm in the accounting profession. Journal of Management Accounting, 7(22). (In Persian)
Hashemi, S., Afjahi, S., Dehghanan, H., Khasheie, V. (2017). Designing the Organizational Image Formation Model of Universities and Higher Education Institutes: A Structural-İnterpretative Approach (Case study of Allameh Tabataba'i University). Journal of Research in Educational Science, 11(36), 231-260. (In Persian)
Heard, J. E., & Bolce, W. J. (1981). The political significance of corporate social reporting in the United States of America. Accounting, Organizations and society, 6(3), 247-254.
Hosseini (Ph. D), S., Amjadian, F. (2017). Relationship between Corporate Social Responsibility and Crash Risk of Stock Price. Journal of Accounting Knowledge, 8(1), 75-105. (In Persian)
Hutton, A.P., Marcus, A.J., Tehranian, H. (2009), Opaque financial reports, R2, and crash risk, Journal of Financial Economics, 94(1), 67-86.
Imani, P., Hajiha, Z., Amirhosseyni, Z. (2017). The examination of effect of earnings persistence and profitability on disclosure level of Corporate Social Responsibility listed in Stock Exchange in Tehran. Management Accounting, 10(33), 73-88. (In Persian)
Ioannou, I. and Serafeim, G. (2015). The impact of corporate social responsibility on investment recommendations: Analysts' perceptions and shifting institutional logics. Strategic Management Journal, 36(7), 1053-1081.
Isa, M. A., & Muhammad, S. (2015). The impact of board characteristics on corporate social responsibility disclosure: Evidence from Nigerian food product firms. International Journal of Management Science and Business Administration, 1(12), 34-45.
Ismailpour, R., Rezaei Pite Noei, Y., Gholamreza Pour., M. (2020). Corporate Social Responsibility and Weakness of Internal Controls: An Empirical Test of Stakeholder Theory and Signaling. Two Quarterly Journal of Value and Behavioral Accounting, 4(8), 319-338. (In Persian)
Izzo, M. F., & di Donato, F. (2012). The relation between corporate social responsibility and stock prices: an analysis of the Italian listed companies. Available at SSRN 1986324.
Jones, T. M. (1995). Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics, Academy of Management Review, Vol. 20, 404-437.
Jamali, F. (2016). The importance of social responsibility and its role in corporate profitability. Fourth International Conference on Applied Research in Management and Accounting. (In Persian)
Kannan, G., Pokharel, S., & Kumar, P. S. (2009). A hybrid approach using ISM and fuzzy TOPSIS for the selection of reverse logistics provider. Resources, Conservation and Recycling, 54(1), 28-36.
Kim, Y., Haidan, L., and Siqi, L. (2014). Corporate Social Responsibility and Stock Price Crash Risk. Journal of Banking & Finance, No. 43, 1-13.
Kim, Y.; Park, M. S.; and B. Wier (2012). Is Earnings Quality Associated with Corporate Social Responsibility?, The Accounting  Review, 87(3), 761-796.
Kolk, A. (2016). The social responsibility of international business: From ethics and the environment to CSR and sustainable development. Journal of World Business, 51(1), 23-34.
Khajavi, S., Bayazidi, A., Jabbarzadeh Kangarluei, S. (2011). Investigating the relationship between Earnings Management and Corporate Social Responsibility of Accepted Companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances of Shiraz University, 3(1), 29-54. (In Persian)
Khajavi, S., Dehghani Saadi, A., Roosta, M. (2018). Investigation the Moderating Role of CEO Narcissism on Explaining the Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance of Listed Companies of Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Research, 10(39), 57-74. (In Persian)
Khodamipour, A., Askari Shahamabad, M. and Askari Shahamabad, F. (2022). Fuzzy AHP-TOPSIS method for ranking the solutions of environmental taxes implementation to overcome its barriers under fuzzy environment. Journal of Applied Accounting Research, 23(3), 541-569.
Kordestani, G., Ghaderzadeh, S., Haghighat, H. (2018). Impact of social responsibility disclosure on accounting, economic and market based Measures Of corporate performance evaluation. Journal of Accounting Advances of Shiraz University, 10(1), 187-217. (In Persian)
Luo, X., and Bhattacharya, C. (2009). The Debate Over Doing Good: Corporate  Social Performance, Strategic Marketing Levers, and Firm-idiosyncratic Risk. Journal of Marketing, 73, 198-213.
Motakben., Elefanti, M., Valotti, G.(2016) , Social Responsibility and Disclosure. APPAM International Conference :Collaboration Among Government, Market, and Society: Forging Partnerships and Encouraging Competition , Fudan University, Shanghai, China , May 26-27.
Mojtahedzadeh, V., Tabaghian, F. (2012). Corporate Social Responsibility in Poverty Alleviation (Listed Companies on Tehran Stock Exchange). Journal of Securities Exchange, 4(14), 221-236. (In Persian)
Mahfoozi, G., Akbari, M., Ghasemi Shams, M. (2017). Examining the Impact of Corporate Social Responsibility on Investment - Cash Flow Sensitivity. Journal of Investment Knowledge, 6(21), 41-58. (In Persian)
Malekian, E., Salmani, R., Shahsavari, M. (2016). Study of the relationship between governmental and institutional ownership with corporate social responsibility (Companies listed on the Tehran Stock Exchange). Journal of Investment Knowledge, 5(17), 55-74. (In Persian)
Moradi, F., Aminbidakhti, A. A., Shahriaripour, R. (2012). Investigating the Relationship between Managers 'Decision Making and Employees' Responsibility (Case Study of Semnan University). Culture in Islamic University, 2(3). (In Persian)
Mehrabanpour, M., Kazempour, M., Esmaeil Beigi, F. (2017). Explaining the Mutual Relationship between Social Responsibility and Corporate Governance by Using Simultaneous Equations System. Journal of Health Accounting, 5(No 2), 112-129. (In Persian)
Orji, I. J. (2019). Examining barriers to organizational change for sustainability and drivers of sustainable performance in the metal manufacturing industry. Resources, Conservation and Recycling, 140, 102-114.
Patidar, L., Soni, V. K., & Kumar Soni, P. (2017). Development of a Framework for Implementation of Maintenance Tools and Techniques Using Interpretive Structural Modeling. Materials Today: Proceedings, 4(8), 8158-8166.
Petrenko, O. V.; Aime, F.; Ridge, J.; and A. Hill. (2016). Corporate Social Responsibility or CEO Narcissism? CSR Motivations and Organizational Performance, Strategic Management Journal, 37 (2), 262–279.
Pfajfar, G., Shoham, A., Małecka, A., & Zalaznik, M. (2022). Value of corporate social responsibility for multiple stakeholders and social impact – Relationship marketing perspective. Journal of Business Research, 143, 46-61.
Rafi, S., Akbar, M. A., Yu, W., Alsanad, A., Gumaei, A., & Sarwar, M. U. (2022). Exploration of DevOps testing process capabilities: An ISM and fuzzy TOPSIS analysis. Applied Soft Computing, 116, 108377.
Rahimi, A., shamsaddini, K., & Askari Shahamabad, M. (2022). Developing a Model to Implement Environmental Taxes. Journal of Accounting Knowledge. (In Persian)
Rahmanian koushkaki, a., & imanrooy, z. (2021). Investigation The Effect of CEO Confidence on Corporate Social Responsibility; With Role of Moderating of Institutional Ownership in Firms Accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Social Interests, 11(3), 41-60. (In Persian)
Raj, T., Shankar, R., & Suhaib, M. (2008). An ISM approach for modelling the enablers of flexible manufacturing system: the case for India. International Journal of Production Research, 46(24), 6883-6912.
Rana, N. P., Barnard, D. J., Baabdullah, A. M. A., Rees, D., & Roderick, S. (2019). Exploring barriers of m-commerce adoption in SMEs in the UK: Developing a framework using ISM. International Journal of Information Management, 44, 141-153.
Rahimi, A., Raad, A., Alem Tabriz, A., Motameni, A. (2020). Providing a Lean Supply Chain Model for Iran's Defense Industries Using Interpretative Structural Modeling Approach. Industrial Management Studies, 18(56), 1-49. (In Persian)
Ramazan Nia, H., Rezaei, F. (2017). Investigating the effect of corporate social responsibility on systematic risk and unsystematic risk: using data envelopment analysis model. Two Quarterly Journal of Value and Behavioral Accounting, 2(4), 189-214. (In Persian)
Saaty, T. L., & Özdemir, M. S. (2014). How many judges should there be in a group?, Annals of Data Science, 1(3-4), 359-368.
Sayyadi Tooranloo, H., & Askari Shahamabad, M. (2020). Designing the model of factors affecting in the implementation of social and environmental accounting with the ISM approach. International Journal of Ethics and Systems, 36(3), 387-410.
Servaes, Henri, Tamayo, Ane. (2013). the Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: The Role of Customer Avareness. Management Science, 59(5), 1045-1061.
Shamsadini, K., Askari Shahamabad, M. and Askari Shahamabad, F. (2022). Analysis of factors affecting Environmental Audit (EA) implementation with DEMATEL method. Social Responsibility Journal, ahead-of-print (ahead-of-print).
Sohani, N., & Sohani, N. (2012). Developing interpretive structural model for quality framework in higher education: Indian context. Journal of Engineering, Science & Management Education, 5(2), 495-501.
Suresh, M., & Kesav Balajee, T. B. (2021). Modelling of factors influencing on informal learning among schoolteachers: An ISM-MICMAC approach. Materials Today: Proceedings.
Shahsavari, M., Salmani, R. (2018). Evaluate the Economic Consequences of the Social Responsibility of Firms (With Emphasis on Investment Efficiency). Journal of Investment Knowledge, 7(27), 225-240. (In Persian)
Sarraf, F., Barzegar, G., Mohammadi, M. (2018). Firms’ Earnings Smoothing, Corporate Social Responsibility, and Value. Accounting and Auditing Research, 10(39), 189-210. (In Persian)
Safari Gerayeli, M. (2018). Corporate Social Responsibility and Market Value of Corporate Cash Holdings. Financial Management Strategy, 6(1), 163-183. (In Persian)
Salimifar, M., Shirzour, Z. (2010). Evaluation of stock exchange information efficiency by variance ratio test method. Journal of Knowledge and Development, (31), 28-52. (In Persian)
Trianni, A., Cagno, E., & Neri, A. (2017). Modelling barriers to the adoption of industrial sustainability measures. Journal of Cleaner Production, 168, 1482-1504.
Taghizade Khanghah, V., Zeynali, M. (2017). Investigating the Effect of Corporate Social Responsibility on the Investment Efficiency and Innovation. Journal of Health Accounting, 5(2), 1-27. (In Persian)
Talebian, S. K., Melaki, A., Atainejad, N. (2015). Identify and evaluate the social responsibilities of organizations towards internal and external stakeholders of the Institute of International Energy Studies. Journal of Human Resources Management in the Oil Industry, 7(26). (In Persian)
Tsoutsoura, Margarita. (2004). Corporate social responsibility and financial performance. University of California at Berkeley, financial project.
Vogel, D. J. (2005). Is there a market for virtue? The business case for corporate social responsibility. California Management Review, 47, 19–45.
Vaez-Ghasemi, M., Taleghani, M., Shafieyan, M., Bozorgi, F. (2018). The application of interpretive structural modeling in designing a model for operational budgeting: A case of Ghadir Investment Company. Journal of Investment Knowledge, 7(27), 299-320. (In Persian)
Vahidi Elizaie, E., Fakhari, M. (2015). The impact corporate social responsibility on the corporate financial performance of companies listed in Tehran Stock Exchange. (TSE). Accounting and Auditing Research, 7(27), 82-99. (In Persian)
Vaez, S. A., Anvari, E., Rudbar Shojaei, A., Karimi, Z.(2018). The Impact of Board Independence and Concentration of Ownership on Dimensions of Social Responsibility. Financial Accounting Quarterly, 10(39), 111-140. (In Persian)
Warfield, J. N. (1974). Developing interconnection matrices in structural modeling. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. (1), 81-87.
Wei, J., Liu, T., Chavez, D. E., & Chen, H. (2020). Managing corporate-government relationships in a multi-cultural setting: How political corporate social responsibility (PCSR) as a response to legitimacy pressures affects firm reputation. Industrial Marketing Management, 89, 1-12.
Wild, J. J., Bernstein, L. A., & Subramanyam, K. R. (2001). Financial. Statement Analysis. 7th Ed. New York: Mc Graw–Hill, Higher Education.
Xiang, C., Chen, F., Jones, P., & Xia, S. (2021). The effect of institutional investors’ distraction on firms’ corporate social responsibility engagement: evidence from China. Review of Managerial Science, 15(6), 1645-1681.
Xu, B., & Zeng, T. (2016). Profitability, state ownership, tax reporting and corporate social responsibility: evidence from Chinese listed firms. Social Responsibility Journal, 12(1), 23-31.‏
Yarahmadi, j., & Mohammadi, A. (2020). The Impact of Family Involvement on the Relationship between Corporate Social Responsibility and Earnings Management. Journal of Accounting and Social Interests, 10(3), 93-115. (In Persian).
Zhou, F., Zhu, J., Qi, Y., Yang, J., & An, Y. (2021). Multi-dimensional corporate social responsibilities and stock price crash risk: Evidence from China. International Review of Financial Analysis, 78, 101928.
Zabihi, A., Daryabari, A. (2017). Relationship between different dimensions of corporate social responsibility based on the model Nirwanto and stock price crash risk in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 6(21), 61-76. (In Persian).