کلیدواژه‌ها = سیاست تقسیم سود
تأثیر مالکیت، کنترل و مدیر عامل خانوادگی بر سیاست‌های تقسیم سود

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 21-48

10.22051/ijar.2018.16267.1320

وحید بخردی نسب؛ حسام رحمانی؛ فاطمه ژولانژاد


ارتباط سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر چرخه عمر شرکت

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 99-120

10.22051/ijar.2017.15911.1310

وحید تقی زاده خانقاه؛ سعید انور خطیبی؛ رعنا شهدآور


تأثیر کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 153-172

10.22051/ijar.2017.15511.1300

محمد باقر محمدزاده مقدم؛ سجاد نقدی؛ جواد اسماعیلی