استقرار سیستم‌های هزینه‌یابی کامل در دانشگاه‌ها– الزامات، مزایا و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی حسابداری، دانشگاه الزهرا (س

2 استادیار حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)،

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دیوان محاسبات استان ایلام

چکیده

 ویژگی بارز دنیای امروز تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و افزایش رقابت در مبادلات تجاری است. دانشگاه­ها هم تحت تاثیر این تغییرات به آرامی تبدیل به موسساتی می­شوند که الفبای الزامات تجاری را در خود نهادینه می­نمایند. در گذشته دولت­ها و دانشگاه­ها بازیگران کلیدی نقش­های مالی نظام­های آموزشی بودند، اما امروزه بازار، به عنوان ضلع سوم این مثلث به ایفای نقش می­پردازد. در سال‌های اخیر اغلب کشورها در رابطه با تخصیص منبع مالی و استفاده از رویکردهای بازار، به دانشگاه­ها اختیارات بیشتری داده­اند. در واقع تحولات دانشگاه­ها برخاسته از ترکیب استقلال بیشتر و پاسخگویی بیشتر بوده است. استفاده از ابزارهای نوین مدیریت مالی نظیر استقرار هزینه­یابی کامل، راهکاری برای کمک به دانشگاه­ها در ایفای نقش پاسخگویی است. در کشور ما علاوه بر تغییرات حاصل از استقلال دانشگاه­ها، طبق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استقرار سیستم بهای تمام شده در دانشگاه­ها الزام شده است. هدف این مقاله بررسی پیاده­سازی روش هزینه­یابی کامل در دانشگاه­هااست. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Full Costing Implementation in Universites Equirements, Benefits, and Challenges

نویسندگان [English]

  • Gharibe Esmaili Kia 1
  • Mahnaz Mollanazari 2
  • Mosa Mataii 3
1 Accounting Instructor, Al-Zahra University
2 Assistant Professor of Accounting, Al-Zahra University,
3 Graduate Student, Ilam Provincial Recognition Court
چکیده [English]

Clear feature of today's world is rapid changes in information technology and increased competition in commercial transactions. Affected this changes, Universities slowly becoming institutions that established alphabet of business requirements in itself. In the past, governments and universities were the key actors of financial roles of educational system, but today's, market as the third side of this triangle is playing role. In fact, the changes are arising from the combination of greater autonomy and accountability of universities. The use of modern financial management tools, such as Full Costing Implementation is solution for help universities to playing their accountability roles. In our country also in addition to the changes from independence of university, accordance to the fifth paragraph of Article 20 of the Law of Economic, Social and Cultural, implementation of costing system has been required in universities. The purpose of this study is surveying implementation Full Costing method in universities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Full Costing
  • University financing
  • University autonomy
قنبری، علی محمد، علی عسگری، فائزه، رمضانی اعتدالی، فاطمه. (1392). تحلیل جایگاه و چگونگی استقرار حسابداری تعهدی در دانشگاه قم. کنفرانس منطقه­ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسائل اقتصادی و اجتماعی. 1-12.
محمدی، سامان، ماهر، محمد هادی، زارع، سحر. (1392). پیاده سازی مبنای تعهدی کامل در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه صنعتی شیراز)، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری. شماره 33. 1-11.
Cretu, C. M. , Gheonea, V. , Talaghir, L. G. , Manolache, G. M. , & Iconomescu T. M. (2010). " Budget – performance tool in public sector. " In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (Volume I) , Timisoara, Romania, 24-26 October 2010 (pp. 360-368).
EUA (2011c): “Financially sustainable universities II: European universities diversifying income streams”. By Thomas Estermann and Enora Bennetot Pruvot. Brussels.
EUA, (2008) , “ Financially sustainable universities, towards full costing in european universities”. 1-87.
Katrin Toompuu,Tatjana Põlajeva (2014) ,” Theoretical framework and an overview of the cost drivers that are applied in universities for allocating indirect costs”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 110 ( 2014 ) 1014 – 1022.
Lutilsky,I, Dragija, M (2012) ,Activity based costing as a means to full costing –possibilities and constrain for European universities, Management, Vol. 17, 1, pp. 33-57
Miranda, A. V. (2001). ” Educación superior de calidad para” el siglo XXI. Educación, 25 (1) , 9---17.
Rajnoha, R. , & Dobrovič, J. (2011). “Simultánne riadenie ekonomiky a procesov nalosťou pridanej hodnoty”. Ekonomie a Management, 14 (1) , 53 – 69.
Roman Zámečník , Lenka Výstupová (2014) , “Consequences of changes in public universities funding on applied financial management tools”, Procedia Social and Behavioral Sciences 109 ( 2014 ) 845 – 850.
Talpos, I. , Jivan, A. , & Dogaru, T. (2010). ” The management and result assessment of projects with structural funding in european higher education area”. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation (Volume II) , Timisoara, Romania, 24-26 October 2010 (pp. 532-537).
Thomas Estermann , Anna-Lena Claeys-Kulik (2013) , “Financially Sustainable Universities Full Costing: Progress and Practice”, E U A Project, 1-54.
Weygandt, J. J. , Kimmel, P. D. , & Donald, E. K. (2010). “Managerial Accounting”, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons