چالش های حسابرسی ارزش های منصفانه و سایر برآوردها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکترای حسابداری و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی تابران مشهد

چکیده

اهمیت روزافزون ارزش‌های منصفانه و سایر برآوردها در گزارش‌گری مالی، باعث شده است اهمیت این مباحث در حسابرسی نیز قابل توجه گردد. هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام بر مبنای بازرسی‌های انجام شده و گزارش‌های مبتنی بر آن در مورد نقص‌های متعدد، نگران فقدان آمادگی کافی حسابرسان برای مواجه با چالش‌های موجود در ارزیابی اندازه‌گیری‌های انجام شده بر مبنای ارزش منصفانه است. این مقاله، مبتنی بر چارچوب مشخصی از تحقیقات ارائه شده است و بر این اساس قضاوت حسابرس را از طریق تجزیه و تحلیل سه عامل شامل محیط، وظیفه و فرد که با یکدیگر دارای ارتباط تعاملی هستند، مورد بررسی قرار می‌دهد (بانر، 2008). این چارچوب به ویژه در درک قضاوت‌های مربوط به حسابرسی ارزش منصفانه و سایر برآوردها مفید است، زیرا حسابرسی دارای عوامل محیطی و وظیفه‌ای ویژه ای است که نمی توان صرفا با در نظر گرفتن ویژگی‌های حسابرس به ارتقای کیفیت فرایند حسابرسی اقدام ورزید. علاوه بر آن، با احتساب حوزه‌های عملی شناسایی شده توسط هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام که مستقیما مفاهیم مربوط به حسابرسی ارزش منصفانه و سایر برآورها را مد نظر قرار می‌دهد، می‌توان زمینه تحقیقات آینده را به گونه‌ای فراهم آورد که تعامل میان این سه عامل لحاظ گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Auditing Challenging Fair Value and Other Estimates

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Soleimany Amiri 1
  • Neda Jafari Nasab Kermani 2
1 Alisher Zahra University Accounting Department
2 Ph.D. student of accounting and faculty member of Tabaran Institute of Higher Education in Mashhad
چکیده [English]

The rising prominence of fair values and other estimates (FVOEs) in financial reporting, increase their significance to the audit. Based on inspections that report numerous deficiencies, the PCAOB is concerned that auditors are not sufficiently prepared for the challenges faced in evaluating fair value measurements. In this paper, for organize our discussion, we rely on an established theoretical research framework that examines auditor judgment through an analysis of three critical and interactive factors of the judgment process included the environment, the task, and the person. We believe the framework is particularly useful in understanding judgments related to the audits of FVOEs, because auditing have unique environmental and task factors shat cannot improve the quality of audit processes with addressing of auditor characteristics. Second, considering the PCAOB-identified practice areas with direct implications for the audits of FVOEs, we develop and present future research lines of inquiry that take into account the important interactions among the three framework factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fair values
  • Estimates
  • Audit judgment
جعفریان طاهری، محمدحسین، مترجم، چالش­های حسابرسی برآوردهای ارزش منصفانه در محیط کنونی بازار، مجله حسابدار، شماره 212، آبان 1388.
محسنی ملکی، بهرام (1392)، حسابداری ارزش منصفانه و بحران مالی، هشدار دهنده یا مشارکت کننده؟، مقاله ارائه شده در همایش ملی حسابداری و مدیریت، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی شیراز.
 Backof, Ann G. and Thayer, Jane M. and Carpenter, Tina, ( 2014). Auditing Complex Estimates: Management-Provided Evidence and Auditors’ Consideration of Inconsistent Evidence, Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=2279138.
Bonner, S. E. 2008. Judgment and Decision Making in Accounting. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Bratten, B. , L. M. Gaynor, L. McDaniel, N. R. Montague, and G. E. Sierra. 2013. The audit of fair values and other estimates: The effects of underlying environmental, task, and auditor-specific factors. Auditing: A Journal of Practice & Theory 31: 127 – 146.
Cannon, N. , and J. C. Bedard. 2013 Auditing challenging fair value measurements: Evidence from the field. Working Paper, Bentley University.
Christensen, B. E. , S. M. Glover, and D. A. Wood. 2012. Extreme estimation uncertainty in fair value estimates: Implications for audit assurance. Auditing: A Journal of Practice & Theory 31 (1): 127 – 146.
Cushing, B. E. 2003. Economic analysis of skepticism in an audit setting. Working paper, University of Utah.
Dichev, I. D. , J. R. Graham, C. R. Harvey, and S. Rajgopal. 2013. Earnings quality: Evidence from the field. Journal of Accounting and Economics (forthcoming).
Financial Accounting Standards Board (FASB). FAS 157 and Fair Value for U. S GAAP. http: //www. fasb. org/project/conceptual
Fischhoff, B. 1977. Perceived informativeness of facts. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance (May): 349-358.
Glover, S. M. , Taylor, M. , & Wu, Y. (2014). Closing the Gap between Auditor Performance and Regulators’ Expectations when Auditing Fair Value Measurements: Evidence from Practicing Audit Partners. Working Paper, Brigham Young University and Case Western Reserve University.
Griffith, E. E. , J. S. Hammersley, and K. Kadous. 2013. Auditing complex estimates: understanding the process used and problems encountered. Working Paper
Griffith, Emily. (2014). "Auditing Complex Estimates: The Interaction of Audit-Team Specialists’ Caveats and Client Source Credibility
Nelson, M. W. 2009. A model and literature review of professional skepticism in auditing. Auditing: A Journal of Practice & Theory 28 (2): 1-34.