آزمون استرس: رویکردی نوین برای مدیریت ریسک با تاکید بر کفایت سرمایه بانکها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)،

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)،

چکیده

یک بانک چه مقدار سرمایه و نقدینگی برای پشتیبانی از فعالیت های ریسکی خود در شرایط عادی و بحرانی لازم دارد؟ در طی بحران مالی اخیر، پاسخ های ارایه شده به این سوال توسط رویکردهای استانداردی مثل الزامات قانونی نسبتهای سرمایه‌ای، دیگر معتبر نبودند، بنابراین آزمون استرس1 که مبنای گسترده و نظارتی دارد به عنوان یک ابزار جدید معرفی شد. آزمون استرس، وضعیت بانکها را در صورت رخداد یک بحران مالی بررسی می کند و به نهادهای ناظر بر سیستم بانکی و بانکها در عبور از بحرانهای محتمل آتی یاری می رساند. ترازنامه بانکها، مبهم و در معرض جایگزینی داراییها (تعویض آسان داراییهای با ریسک بالا با داراییهای با ریسک پایین) هستند. بنابراین آزمونهای استرس، با افشای رویکردهای به کارگرفته شده در آنها و افشای آشکار جزئیات نتایج می‌توانند باعث به وجود آمدن شفافیت و اعتماد دوباره شوند و به همین دلیل است که تحلیل هزینه- فایده این آزمون و افشائیات آن می‌تواند به ایجاد اطلاعات یکپارچه برای همه بانکها به جای آزمونهای خاص هر یک از بانکها منتج شود. در این مقاله، یکی از چارچوبهای پیشنهاد شده برای آزمون استرس در بانکها ارایه می‌شود که شامل چگونگی طراحی، اجرا و افشای اطلاعات نتایج آن در موقعیتهای عادی در مقایسه با موقعیت های بحرانی است. همچنین، اهمیت و منافع انجام این آزمون به عنوان ابزاری که در طی بحران اخیر مورد توجه جامعه قانونگذاران و ناظرین بوده است توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stress Testing: A New Approach for Risk Management with Emphasis on Banks’ Capital Requirement

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Mashayekh 1
  • Mina Moghaddasi Nikjeh 2
1 Associate Professor of Accounting Department, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University,
2 Student of Accounting Doctorate, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University,
چکیده [English]

How much capital and liquidity does a bank need to support its risk taking activities? During the recent financial crisis, answers to this question using standard approaches, e.g., regulatory capital ratios, were no longer credible, and thus broad-based supervisory stress testing became the new tool. Stress test investigates banks position in case of a financial crisis and assists supervisory bodies to pass probable financial crisis in future. Bank balance sheets are opaque and susceptible to asset substitution (easy swapping of high risk for low risk assets), so stress tests by openly disclosing details of the results and approaches taken can provide clarity and regain trust that the cost-benefit of stress testing disclosures may lead to more aggregated information instead of bank-specific information. This paper lays out a suggested framework for the stress testing of banks, including how stress testing is done (design and execution) and how their disclosure should be handled in crisis vs. normal times. Furthermore, significance and benefits of stress testing, which has been a popular tool for the regulatory community in the course of the recent financial crisis, are explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress test
  • Capital requirement
  • Capital Adequacy
Acharya, V. V. , Bharath, S. T. , & Srinivasan, A, 2007, Does industry-wide distress affect defaulted firms? Evidence from creditor recoveries, Journal of Financial Economics, 85, 787–821.
Board of Governors of the Federal Reserve System (2012). Comprehensive capital analysis and review 2012: methodology and results for stress scenario projections. 13 March, 2012. Available at: http: //www. federalreserve. gov/newsevents/press/bcreg/bcreg20120313a1. pdf.
Central Bank of Iran, 2004, Capital Adequacy instruction, In Persian.
Central Bank of Iran, 2004, Regulatory Capital of banks and credit institutions, In Persian.
European Banking Authority (2011) , 2011 EU-wide stress test: methodological note. 18 March 2011. Available at: http: //www. eba. europa. eu/EU-wide-stress-testing/2011/The-EBApublishes-details-of-its-stress-test-scena. aspx.
Itay Goldstein, Haresh Sapra, 2013, Should banks’ stress test results be disclosed? An analysis of the costs and benefits, The University of Chicago Booth School of Business, Working paper, .
Mathias Drehmann, Steffen Sorensen, Marco Stringa, The integrated impact of credit and interest rate risk on banks: A dynamic framework and stress testing application, 2010, Journal of Banking & Finance, 34, 713–729.
Schuermann, T. , 2013, Stress testing banks, International Journal of Forcasting, 1-12, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2013. 10. 003