ارتباط تنوع‌بخشی شرکتی با ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهراء (س)،

چکیده

با توجه به افزایش رقابت جهانی و شرایط پیچیده‌ی محیط کسب‌وکار، شرکت‌ها به‌منظور استفاده از مزایای هم‌افزایی اقدام به متنوع سازی کسب‌وکار خود می‌نمایند. طی دهه‌ی 1950 و 1960 تعداد زیادی از شرکت‌ها به امید دستیابی به مزایای تنوع‌بخشی اقدام به متنوع سازی کسب‌وکار خود نمودند. تئوری‌های توسعه‌یافته تا اواخر دهه‌ی 1970 به‌طورکلی تنوع‌بخشی را فعالیتی مفید قلمداد کردند درحالی‌که پژوهش‌های صورت گرفته پس‌ازاین دوران با اشاره به هزینه‌های این اقدام ، عمدتاً تنوع‌بخشی را فعالیتی قلمداد کردند که منجر به کاهش ارزش شرکت‌ها می‌شود. این دیدگاه صفر و یکی چندان دوام نیاورد و مطالعات بعدی نشان داد که تنوع‌بخشی به‌خودی‌خود ارزش‌آفرین یا کاهنده‌ی ارزش نیست بلکه تأثیر آن بر ارزش، از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است و شرایط مختلف اقتصادی، صنعتی و ساختارهای حاکمیتی بر ارزش این استراتژی تأثیرگذار است. بنابراین نگرش مطلق به این استراتژی صحیح به نظر نمی‌رسد. به‌طورکلی اثربخشی این استراتژی به این امر بستگی دارد که آیا منافع تنوع‌بخشی بیش از هزینه‌های این اقدام است یا خیر. در این مقاله تلاش می‌شود پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص تنوع‌بخشی شرکتی مرور شود و انگیزه‌ی شرکت‌ها برای اقدام به تنوع‌بخشی و تأثیر این اقدام بر ارزش شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relation between Corporate Diversification and Firm Value

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani 1
  • Shima Ahmadi 2
1 Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of Alzahra University
چکیده [English]

Considering the increasing global competition and complex global environment,in order to use benefits of synergy, firm diversify their business. During the 1950s and 1960s many corporations hoping to achieve benefits of diversification attempts to diversify their business. Theories that developed by the late 1970s ,generally considered diversification as a beneficial strategy, while some studies after this period, referring to the costs of this action, mainly considered diversification as an activity which led to the depreciation of firm value. This view doesn’t last for a long time and subsequent studies showed that corporate diversification alone does not drive the discount or premium, rather the effect on value differs from firm to firm and is heterogeneous across certain industry settings, economic conditions and governance structures. So absolute attitude to this strategy does not seem correct .In general the effectiveness of this strategy depends on whether the benefits of diversification exceeds the costs of the action or not .In this study it will be tried to review previous studies about corporate diversification and firm’s incentives of diversification and further more the impact of this action on firm value will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate diversification
  • Discount
  • Firm value
  • Internal capital markets
Aggarwal، Rajesh. K.، Samwick، Andrew. A. (2003). Why do managers diversify their firms? Agency reconsidered. Journal of Finance، 71-118. ‏
Babaei Zakliki, Mohammad Ali, Hedayati, Shohreh. (2005). Exploring synergy management of holdings. Journal of Management message, NO (17) , 133-158. (in Persian).
Babaei Zakliki, Mohammad Ali. (2004). Study of the properties and performance of the holding companies in Iran. Second International Conference on Management. (in Persian).
Berger، Philip. G.، Ofek، Eli. (1995). Diversification's effect on firm value. Journal of financial economics، 37 (1)، 39-65. ‏
Chen، Sheng-syan.، Ho، Kim Way. (2000). Corporate diversification، ownership structure، and firm value: The Singapore evidence. International Review of Financial Analysis، 9 (3)، 315-326. ‏
Dimitrov، Valentin.، Tice، Sheri. (2006). Corporate diversification and credit constraints: Real effects across the business cycle. Review of Financial Studies، 19 (4)، 1465-1498. ‏
‏Erdorf، Stefan.، Hartmann-Wendels، Thomas.، Heinrichs، Nicolas.، Matz، Michael. (2013). Corporate diversification and firm value: a survey of recent literature. Financial Markets and Portfolio Management، 27 (2)، 187-215.
Ghosh، Aloke.، Jain، Prem. C. (2000). Financial leverage changes associated with corporate mergers. Journal of Corporate Finance، 6 (4)، 377-402. ‏
‏Khodamoradi، Saeed.، NazemBokaee.، Jalilian، Jamal. (2012). Relationships between corporate diversification with economic performance variables (EVA، REVA). Archives Des Sciences، 65 (6).
Kuppuswamy، Venkat.، Villalonga، Belen. (2007). Does diversification create value in the presence of external financing constraints? Evidence from the 2007–2009 financial crisis. Working paper، Harvard business school. ‏
Lang، Larry. H.، Stulz، Rene. M. (1993). Tobin's q، corporate diversification and firm performance (No. w4376). National Bureau of Economic Research. ‏
Lewellen، Wilbur. G. (1971). A pure financial rationale for the conglomerate merger. Journal of Finance، 26 (2)، 521-537. ‏
Rumelt، Richard. P. (1982). Diversification strategy and profitability. Strategic management journal، 3 (4)، 359-369. ‏
‏Santalo، Juan.، Becerra، Manuel. (2008). Competition from specialized firms and the diversification–performance linkage. The Journal of Finance، 63 (2)، 851-883. ‏
Stulz، Rene. (1990). Managerial discretion and optimal financing policies. Journal of financial Economics، 26 (1)، 3-27. ‏
Tehrani Reza, Babaei Zakliki ,Mohammad Ali and Karimi Kiyana. (2008). The impact of diversification strategy on financial performance of Tehran Stock Exchange listed firms, Financial research , NO (25) , 21-40. (in Persian).
Tehrani Reza, Vahed Ahmadian Hadi. (2006). The survey of the relationship between product diversification and stock return of … firms listed in Tehran Stock Exchange, journal of commerce, NO (38) , 187-212. (in Persian).
Volkov، Nikanor.، Smith، Garret C. (2015). Corporate diversification and firm value during economic downturns. The Quarterly Review of Economics and Finance، NO (55)، 160-175.
Yan، An.، Yang، Zaihui.، Jiao، Jie. (2010). Conglomerate investment under various capital market conditions. Journal of Banking & Finance، 34 (1)، 103-115