دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 25، تیر 1396 (پیاپی 25) 

مقاله پژوهشی

تأثیر سرمایه فکری بر رقابت بازار محصول

صفحه 1-18

10.22051/ijar.2017.10205.1138

مسعود طاهری نیا؛ زهرا فضل الهی دهکردی


مقاله ترویجی

سهام خزانه و بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات آن

صفحه 104-121

10.22051/ijar.2017.14795.1281

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ فرزانه کیماسی؛ فاطمه شبانی آب بخش


مقاله پژوهشی

پیش‏بینی ورشکستگی شرکت‏ها بر حسب ویژگی‏های صنعت

صفحه 122-139

10.22051/ijar.2017.10856.1174

مهدی ناظمی اردکانی؛ وحید زارع مهرجردی