مطبوعات و رسانه‌ها: واسطه‌گرهای نوین اطلاعات در بازارهای سرمایه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت،

2 دانشیار حسابداری، دانشگاه تهران،

چکیده

ددر این مقاله به مرور کلی نقش مطبوعات و رسانه ها در بازارهای مالی پرداخته می شود. بررسی نقش رسانه ها و شناسایی انگیزه‌های آنها برای پوشش‌های خبری می‌تواند تاثیر مهمی بر فرایند تصمیم‌گیری داشته باشد. رسانه‌ها با افزایش شفافیت خبرها می‌توانند کاهش هزینه کسب اطلاعات برای معامله‌گرها و تاثیر بهتر اطلاعات در قیمت‌های سهام را منجر شوند. انتشار گسترده اطلاعات مهم حسابداری باید منجر به افزایش شفافیت خبرها شود که نتیجه آن کاهش هزینه کسب اطلاعات برای معامله‌گرها و تاثیر بهتر اطلاعات در قیمت‌ها خواهد بود. بنابراین، بررسی حلقه ارتباطی بین مدیران و سرمایه گذارها می تواند برای تبیین نوع رفتار سرمایه‌گذاران مفید واقع شود. مطبوعات تجاری بازارهای سرمایه را با دو روش جداگانه تحت تأثیر قرار می‌دهند. اول، به عنوان اشاعه‌دهنده اطلاعات شرکت‌ها بهتر از هر منبع دیگری عمل کنند. دوم، می‌توانند به عنوان ایجادکننده اطلاعات از طریق تولید اطلاعات جدید برای کنش‌گران بازار سرمایه نقش مهمی ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Press and the Media: New Information Intermediaries in the Capital Markets

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Vatanparast 1
  • Sasan Mehrani 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Associate Professor of Accounting, University of Tehran
چکیده [English]

In this article, we review the role of the press in the financial markets. It is important to identify the press coverage and their motivations role because it could have a significant impact on the decision making process. The press can reduce costs by increasing the transparency of information for traders. Also they will lead to better information by the impact on the stock prices. The Press and the Media can affect the capital markets through two separate ways. First, they could provide many information by disseminating role better than any other sources. Second, they could generate new information via creation of new content.The Press and the Media can affect the capital markets through two separate ways. First, they could provide many information by disseminating role better than any other sources. Second, they could generate new information via creation of new content.Second, they could generate new information via creation of new content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Press coverage
  • Pricing
  • Accounting Information
  • Disseminating role
  • Creative role
Abarbanell, J. S. , and B. Bushee. (1997). Fundamental analysis, future earnings, and stock prices. Journal of Accounting Research 35 (1): 1-24.
Asher,C. ,Vernon J. and Schmardebeck. R (2014). Investor attention and the pricing of earnings news. Available at: http: //www. ssrn. com.
Bloomfield, R. (2002). The incomplete revelation hypothesis and financial reporting. Accounting Horizons 16 (3): 233-243.
Bushee, B. , J. Core, W. Guay, and S. Hamm. (2010). The role of the business press as an information intermediary. Journal of Accounting Research 48 (1): 1-19.
Chen,Wei Chia. , Pantzalis, Christos. , and Park, Jung Chul. (2013). “Press Coverage and Stock Price Deviation from Fundamental Value,” Journal of Financial Research, 36 (2): 175-214.
Drake S. , Nicholas M. , J. Twedt. (2014) “The Media and Mispricing: The Role of the Business Press in the Pricing of Accounting Information. The Accounting Review, 89 (5): 1673-1701.
Engelberg, J. , and C. Parsons (2009). “The Casual Impact of Media in Financial Markets. ” The Journal of Finance, 55: 773–806.
Fang, L. , and J. Peress. (2008). Media coverage and the cross-section of stock returns. Journal of Finance 64 (5): 2023-2052.
Kothari, S. P. , X. Li, and J. Short. (2009). The effect of disclosures by management, analysts, and business press on cost of capital, return volatility, and analyst forecasts: A study using content analysis. The Accounting Review 84 (5): 1639-1670
Larker, J. , W. Guay, and D. Core. (2008). The power of the pen and executive compensation. Journal of Financial Economics 88 (1): 1-25.
Lee, C. (2001). Market efficiency and accounting research: A discussion of capital market research in accounting‖ by SP Kothari. Journal of Accounting and Economics 31 (1): 233–253.
Liu, Wai-Man, Phong T. H. Ngo, and Qiaoqiao Zhu. (2014). “Harnessing Media Attention: Strategic Corporate Press Releases and Media Coverage Around Earnings Announcements. ” Working Paper, Available at SSRN.
Miller, G. (2003). The press as a watchdog for accounting fraud. Journal of Accounting Research 44 (5): 1001-1033.
Momeni,Mansor; Faal ghaimoy,ali. (2010). The comparison of regression analysis for accounting data. Journal of the accounting and auditing review,8 (5) ,103-112.
Rogers, J. , D. Skinner, and S. Zechman. (2013). The role of the media in disseminating insider trading news. Working paper, University of Chicago.
Sloan, R. G. (1996). Do Stock price fully reflect information in accruals and cash flow about future earnings? The accounting reviews, 71 (3). 289-315.
Solomon, D. , E. Soltes, and D. Sosyura (2011). “The Perils of Public Failure: The Effect of Portfolio Holdings and Media Coverage on Mutual Fund Flows. ” Working Paper, Harvard University.
Soltes, E. (2010). Disseminating firm disclosures. Working paper, Harvard Business School.
Tetlock. P. (2007) "Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market". Journal of Finance vol. 62, no. 3: 1139–1168.
Twedt, B. (2012). Capital market consequences of management earnings guidance dissemination through the business press. Working paper, Indiana University.
Vega, C. (2005). Stock price reaction to public and private information. Journal of Financial Economics 82 (1): 103-133.