بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی

نویسندگان

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

با مرور پژوهش‌های قبلی سعی بر آن است که به بررسی و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت گزارش‌های مالی و حسابرسی که منجر به شفافیت بازارهای سرمایه و افزایش کارایی اطلاعاتی بازار می‌گردد؛ بپردازیم. با گسترش فزاینده فعالیت‌های تجاری در دنیا ایران نیز استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی خود را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ ساخته است. اما بنا به تفاوت‌ محیط اقتصادی کشورها رعایت استانداردهای گزارشگری لزوماً ارائه‏ی اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان از گزارشات مالی به‏ویژه صورت‌های مالی را تضمین نمی‌نماید. لذا در این پژوهش به بررسی عواملی که سبب بهبود گزارشگری مالی به­خصوص صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی می‌شود؛ پرداخته شد و توصیه‌های کمیته مشورتی بورس و اوراق بهادار و نتایج گزارش رئیس گروه پروژه و مدیرعامل انجمن حسابداران خبره­ی مدیریت، در مورد بهبود گزارشگری مالی و گزارش حسابرسی حسابداری بیان می‌شود. سپس به ارائه­ی پیشنهاداتی به اعضای کمیته تدوین استان حسابداری و حسابرسی در زمینه­ی بهبود گزارشگری مالی و گزارش حسابرسی پرداخته می‌‌شود. در نهایت این نتیجه استنباط شد که علی‌رغم انطباق زیاد استانداردهای گزارشگری مالی با استانداردهای بین‌المللی، هنوز موارد زیادی وجود دارد که سبب کاهش کیفیت گزارش‌های مالی و حسابرسی می‌گردد

کلیدواژه‌ها