ویروس‌های کامپیوتری تهدیدی برای امنیت سیستم اطلاعات حسابداری

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه اطلاعات به یک دارایی باارزش تبدیل شده است که باید با توجه و دقت از آن نگهداری شود، چرا که بقا و موفقیت در تجارت به شدت به این موضوع بستگی دارد. وابستگی به اطلاعات و سرعت تغییر تکنولوژی، بسیاری از سازمان‌ها را مجبور کرده است که با برنامه‌های امنیتی مناسب، از سیستم اطلاعاتی خود محافظت کنند. اما موفقیت در تأمین امنیت به سطح آگاهی مدیران و کارکنان سازمان‌ها نیز بستگی دارد. امروزه سیستم‏های اطلاعاتی حسابداری در سازمان‌ها، مهم‌ترین رکن یک سازمان محسوب می‌شوند. یکی از فاکتورهای تهدیدکننده سیستم‏های اطلاعاتی ویروس‌ها می‌باشند، ویروس‌های کامپیوتری بدافزارهایی هستند که باعث ایجاد اختلالات متنوعی از جمله از دست دادن اطلاعات و اختلال در فرآیند جاری در سیستم‏های اطلاعاتی حسابداری می‌شوند؛ از سوی دیگر یکی از اهداف اصلی ویروس‌ها سرقت اطلاعات مالی می‌باشد. در این مقاله سعی شده است یکی از عوامل اصلی تهدیدکننده امنیت سیستم‏های اطلاعات حسابداری، یعنی ویروس‌ها، تشریح شود؛ در انتها نیز پیشنهاداتی برای مقابله با این عامل تهدیدکننده ارائه شده است؛ تا بدین وسیله سطح آگاهی مدیران و کارکنان درجهت مقابله با این نوع از تهدیدات ارتقا یابد.

کلیدواژه‌ها