عدم موفقیت تحقیقات حسابداری در ارتقای حرفه‏ی حسابداری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه

چکیده

با وجود تحقیقات بسیار در زمینه‌های مختلف حسابداری، به نظر می‌رسد که تحقیقات حسابداری نتوانسته است پاسخی کامل و بدون نقص به مسائل مطرح‌شده در حسابداری ارائه دهد. از طرف دیگر، این عدم پاسخگویی، سبب شده است که مسائل جدیدی در نتیجه این انباشت مسائل نیز پدید آید. به طوری که پس از تحقیقات بسیار، علم بودن یا نبودن حسابداری، همچنان مورد سوال قرار می‌گیرد. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که تحقیقات حسابداری در هر زمان به سویی رفته است و مجدداً به همان نقطه‌ی آغازین بازگشته است و تنها دستاورد این تحقیقات، سؤالی جدید بوده است. بررسی تحقیقات ایرانی و خارجی انجام‌شده در ادبیات حسابداری، گویای این مطلب است که آن‏چه در پژوهش‌های حسابداری به آن پرداخته می‌شود، چیزی بیش از تحلیل همبستگی فرضیه‌ها نیست؛ در این پژوهش با استفاده از تحقیق اینانگا و اشنایدر(2005) ماهیت تحقیقات حسابداری را با ویژگی‌های تحقیقات متداول بررسی کرده و با استفاده از دلایلی که آنان برای این عدم موفقیت بر‏می‌شمارند؛ راهکارهای مورد نظر برای برون‌رفت از این وضعیت بررسی می‌شود .

کلیدواژه‌ها