بررسی کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در مقایسه و ارزیابی عملکرد واحد‌های تجاری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه خلیج فارس

2 استادیار بخش حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده­ها به عنوان یکی از برترین تکنیک­ها در ارزیابی عملکرد و رتبه­بندی واحدهای تجاری است. در همین راستا، در این پژوهش ابتدا تکنیک تحلیل پوششی داده­ها به صورت تئوری معرفی گردید و سپس با ارائه یک مثال عددی نحوه کاربرد آن در ارزیابی عملکرد و رتبه­بندی و همچنین چگونگی استفاده از آن در بهبود عملکرد ارائه شد. ‌

استفاده از این تکنیک می­تواند شرایط مقایسه بهتر و ارزیابی عملکرد را به صورت نسبی فراهم کند. مدیران مؤسسات مختلف می­توانند با بهره­گیری از تکنیک مذکور نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و عملکرد خود را برای افزایش توان رقابتی بهبود بخشند. علاوه بر مدیران، سرمایه­گذاران، اعتبار­دهندگان و سایر افراد که در زمینه تجاری فعالیت­ می­کنند نیز می­توانند از این تکنیک جهت انجام تصمیمات معقول و مناسب بهره گیرند

کلیدواژه‌ها