بررسی انگیزه‌های مدیریت سود

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث‌انگیز و جذاب در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم‌گیری به رقم سود توجه خاصی دارند. اگر بدانیم به چه دلیل مدیریت‌ سود اتفاق می‌افتد در آن صورت قادر خواهیم بود که آن را کاهش دهیم. در این تحقیق ما به طبقه‌بندی انگیزه‌های مختلف مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و انگیزه‌های موجود در تحقیقات خارجی پرداختیم.
با توجه به تفاوت در شرایط و محیط اقتصادی ایران و سایر کشورها و تفاوت در ساختار و اندازه شرکت‌ها در بورس ایران و سایر کشورها می‌توان چنین اظهار کرد که تقریبا انگیزه‌های مدیریت سود در ایران و سایر کشورها مشابه و نزدیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Earnings Management Incentives

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Mashayekh 1
  • Zahra Arbabi 2
  • Massoumeh Rahimi Far 2
1 Assistant Professor of Accounting at Alzahra University
2 Graduate student of Al-Zahra University
چکیده [English]

Earnings management is one of the controversial and attractive issues of accounting research, because investors have special attention to profit as one of the important factors to decide. If we know why earnings management happen, then we will be able to reduce it. In this study, we have classified the different incentives on earnings management of listed companies in Tehran stock exchange and other foreign research.
Despite the existing differences in economic condition and listed company’s structure and size Iran and other countries, it seems that earning management incentives are similar in Iran and other companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings management
  • Political Costs
  • Debt contracts
  • Free cash flows
  • Institutional Shareholders
  • Earnings management incentives