تناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا‏ (س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

در جهان امروز سرعت دسترسی به اطلاعات، در توسعه پایدار موسسه‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده‌کنندگان نقش حیاتی دارد. آنچه برای مدیران بانک‌ها‌ و شرکت‌ها‌ و موسسه‌ها دارای اهمیت است، آگاهی از رخدادهای شرکت و رسیدگی سریعتر به مشکلات و شناسایی فرصتهاست. در این میان، سیستم اطلاعاتی حسابداری ابزاری قدرتمند است که پیشرفت، کارایی و اثر بخشی فرایند گزارش‌گیری را آسان می‌کند.
شرکت‌ها همانطور که در مواجهه با عدم اطمینان در شرایط رقابتی و تقاضای بازار، نیاز به افزایش سطح اطلاعات خود دارند، به منظور افزایش تطابق و تناسب نیازها با ظرفیت پردازش اطلاعاتی، نیازمند ارتقای سیستم‌های اطلاعاتی می‌باشند. از این‌رو در این مقاله بر تناسب بین نیازها و ظرفیت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و عوامل موثر بر این تناسب تمرکز شده و به علاوه تئوری‌های زیربنایی تناسب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت این موضوع از این روست که نتایج تحقیقات پیشین به تاثیر این تناسب بر عملکرد شرکت تاکید دارد. در واقع تامین اطلاعات مورد نیاز برای اداره هر سازمان مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری متناسب است. تناسب در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که انتظارات کاربران سیستم و مدیران که استفاده‌کنندگان اطلاعات می‌باشند را برآورده نماید و از این طریق عملکرد شرکت را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accounting Information System Coordination

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Melanzeri 1
  • Ateffe Zarabi 2
1 Alzahra University faculty member
2 Graduate Student of Accounting at Al-Zahra University
چکیده [English]

In today's world, the fast access to information has an essential role on sustainable development of economic institutions and user’s economic decision making. Knowing how to quickly deal with the company’s events, and identify problems and opportunities is important for executives of banks, companies and institutions. The accounting information system is a powerful tool to improve the efficiency and effectiveness of the reporting process.
As companies need to expand their information level in uncertain conditions of competitive market, they need to upgrade their information system in order to coordinate the needs and their information processing capacity. So we focus on the coordination of needs and information processing capacity and factors affecting this coordination. In addition the underling theory of this coordination is studied. This is important because previous research emphasis on effect of the coordination of needs and information processing capacity on company’s performance. In fact each company needs a coordinated information system in order to obtain information correctly. The coordination of accounting information systems enables companies to comply system users and manager’s expectations, then it improves company’s performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting information systems
  • Management accounting system
  • Coordination
  • Information processing theory
  • Contingency theory