استدلال‌های علّی در گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

 استدلال علّی شامل
درک علّت رویدادهایی است که در گذشته رخ داده‌ (تشخیص) و پیش‌بینی رویدادهایی است
که در آینده رخ خواهد داد (پیش‌بینی). این نوع استدلال بخش مهمی از گزارشگری مالی
و افشا داوطلبانه را تشکیل می‌دهد، با این حال، پژوهش‌های بسیار اندکی از این
استدلال‌ها به عنوان مبنایی برای توسعه و تفسیر ایده‌های پژوهشی قابل آزمون استفاده
کرده‌اند. این مطالعه دارای اهداف دوگانه است: اول، مرور نظریه‌های اصلی روان‌شناسی
مرتبط با استدلال علّی. دوم، شناسایی راه‌های استفاده از این نظریه‌ها در زمینه پژوهش‌های
رفتاری گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه. نتایج نشان می‌دهد که نظریه‌های
استدلال علّی در گزاشگری مالی و افشا داوطلبانه به صورت بالقوه دارای کاربردهای با اهمیتی می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal Reasoning in Financial Reporting and Voluntary Disclosure

نویسندگان [English]

  • Marzieh Tohidi Nejad 1
  • Manoochehr Roosta 2
1 PhD student of Accounting Allameh Tabataba'i University
2 Master of Accountancy at Shiraz University
چکیده [English]

 Causal
reasoning involves understanding the cause of events that have already happened
(diagnosis) and predicting which future events will occur (prediction).
Although this type of reasoning constructs an important part of financial
reporting and voluntary disclosure, very little researches have used these
reasoning as a basis for developing and interpreting testable research ideas.
The purpose of this paper is twofold: First, reviewing key theories from
psychology that pertain to causal reasoning. Second, identifying ways to use
these theories in the field of behavioral researches in financial reporting and
voluntary disclosure. Results show that causal reasoning theories have
potentially significant applications in financial reporting and voluntary
disclosure.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causal Reasoning
  • Diagnosis
  • Prediction
  • financial reporting
  • Voluntary Disclosure