امنیت و تهدیدات امنیتی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری

نویسندگان

1 استاد یار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این تحقیق که با بررسی تحقیق‌های پیشین به دست آمده است، بررسی امنیت در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و تهدید‌‌ات مربوط به آن است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و بکارگیری سیستم‌ها و نرم‌ افزارهای جدید سبب شده تا رایانه‌ ها خیلی سریع‌تر و آسان‌تر از گذشته مورد استفاده قرار گیرند.از طرف دیگر این فناوری پیشرفته خطرات تازه و البته مهمی را در مورد نحوه‌ی تأمین امنیت و اطمینان از صحت اطلاعات حاصل از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ایجاد کرده است. بنابراین لازم است که مدیران و حسابداران و حسابرسان با عوامل تهدید کننده سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری آشنا باشند که توانایی اقدام به موقع جهت کاهش یا از بین بردن آثار این تهدیدات را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Safety and Security Threats in Accounting Information System

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Vaez 1
  • Voria Ahmadi 2
1 Assistant Professor of Accounting Department of Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Graduate Student of Accounting at Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The purpose of this study of is obtained by examining past research, investigation of accounting information systems and threats to the security. The result of this research show that the rapid changes in information technology and the use of system tools and applications has led to a new computer soon and easier than the last used.
On the other hand, advanced technology new dangers and of course an important part in securing and ensuring the accuracy of the information about accounting information system created.
It is therefore important that managers and accountants and auditors, accounting information systems should be familiar with the factors threating the ability to take timely action to reduce or limit the effects of these threats have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting information system
  • Security
  • Security threats
  • Information Technology