بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی رجاء

2 دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی رجاء

چکیده

تحقیق حاضر به صورت جامع، رابطه بین وضعیت تقسیم سود شرکت‌ها و معیارهای کیفیت سود را بررسی می‏کند. برای اندازه‌گیری کیفیت سود از پنج معیار اقلام تعهدی اختیاری، شفافیت سود، مربوط بودن سود، محافظه‌کارانه بودن سود و پایداری سود و همچنین امتیاز کلی کیفیت سود استفاده‌شده است. به منظور آزمون فرضیه‏های تحقیق، داده‏های مربوط به 247 شرکت در طی دوره زمانی 1381 الی 1390، مشتمل بر 2350 مشاهده شرکت-سال، گردآوری شده و از روش پانل دیتا برای برآورد مدل‏های رگرسیونی چند متغیره استفاده شده‏است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد شرکت‏هایی که سود توزیع می‏کنند در مقایسه با سایر شرکت‏ها از کیفیت سود بالاتری برخوردارند. این نتیجه برای تمامی معیارهای مجزای کیفیت سود و همچنین امتیاز کلی کیفیت سود، صدق می‏کنند. همچنین، این رابطه برای شرکت‏هایی که نسبت سود تقسیمی بزرگ‏تری دارند، قوی‏تر بوده که آزمون تحلیل حساسیت صحت نتایج فوق را تأیید می‏کند. به این ترتیب، نتایج به دست آمده از تئوری حمایت کرده و نشان می‏دهد که پرداخت سود تقسیمی و مقدار آن حاوی اطلاعاتی در خصوص کیفیت سود گزارش‌شده توسط شرکت‏ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relation between the Dividend-Paying Status and Earnings Quality in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hassan Farajzadeh Dehkordi 1
  • Hassan Hemmati 1
  • Amir Barzdeh 2
1 Assistant Professor of Accounting Department of Raja University
2 Graduate student of Accounting at Raja Higher Education Institution
چکیده [English]

This study investigates the relation between the dividend-paying status and five proxies of earnings quality, including discretionary accruals, transparency, persistence, value relevance, and conservatism. Our sample covers the 10 years, t = 1381-1390 and consists of 247 companies (2350 firm-year observations) listed in Tehran Stock Exchange. The regression method and panel data approach are used to test the proposed hypotheses. The results indicate that, dividend-paying firms have higher earnings quality, in comparison with non dividend-paying firms. The results also show that the positive association between dividend-paying status and earnings quality is stronger when the size of dividend pay-outs is larger. Overall, our results suggest dividend paying status is indicative of firms’ earnings quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning Quality
  • Dividend
  • Information Content