ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران؛ براساس طبقه بندی GAO

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

: اصطلاح «تعدیلات سنواتی» برای فعالان بازار سرمایه و سهام عبارتی آشنا و برای آگاهان امر، عبارتی آزار دهنده است که متاسفانه به طور عادی و یک قلم اصلی، مکرر در صورت های مالی شرکت ها گنجانده می شود. از این رو تمرکز روی بحث تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران می تواند ضرورت داشته باشد. این پژوهش سعی دارد به بررسی ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران طبق طبقه بندی GAO بپردازد. برای این منظور 48 شرکت که دارای بیشترین مقدار مربوط به تعدیلات سنواتی(بیش از 5درصد سود عملیاتی) هستند انتخاب و ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی بر اساس طبقه بندی GAO در این شرکتها بررسی شده است. در پایان نتایج نشان داده است که شناسایی نادرست هزینه ها و بهای تمام شده با در نظر گرفتن تشخیص نادرست مالیات(73.5 درصد) و بدون در نظر گرفتن تشخیص نادرست مالیات(56.7 درصد) در این طبقه، بیشترین مقدار مر بوط به تجدید ارائه های صورتهای مالی را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature of Financial Statements Restatement in Iran: In According to Classification of GAO

نویسندگان [English]

  • Yahya Hasas Yeagana 1
  • Somayyeh Taghizadeh 2
1 Academic member of Allameh Tabataba'i University
2 Master of Science in Economics
چکیده [English]

The term "annual adjustments" is annoying capital market participants and Experts that Unfortunately, normally and frequently included in the financial statements of the firms.The renewed focus on the financial restatements may be necessary. the present study investigate the nature of financial statements restatement in according to Classification of GAO to be classified. For this purpose, 48 companies with the highest annual adjustments (more than 5% of operating profit) are chosen and the nature of financial statements restatement have been investigated. The results have shown that improperly recognizing costs or expenses(including tax and without tax) Allocated the maximum amount of the financial statements restatement. Also this research present causes of financial statements restatement in accordance with domestic and foreign researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial restatement statement
  • Annual adjustments
  • United States General Accounting Office