بررسی ضرورت استفاده ازمبنای تعهدی کامل حسابداری درسازمان امور مالیاتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

عدالت اقتصادی و رسیدن به توزیع متوازن از درآمد و ثروت، یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلام است. با توجه به جایگاه ویژه نظام مالیاتی جهت نیل به اهداف اقتصادی اسلامی، می‌بایست اصلاحات زیربنایی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور صورت گیرد.
در این مقاله به بررسی نحوه ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی و مشکلات موجود در پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه و ارائه راهکار جهت برطرف کردن این مشکلات پرداخته شده است. به این نحو که ابتدا سازوکارها و روش‌های مورد استفاده سازمان مالیاتی در حال حاضر مورد بررسی قرارگرفته و نقاط ضعف این روش‌ها شناسایی‌شده و در ادامه، قابلیت‌های سیستم حسابداری دولتی بر مبنای تعهدی کامل و نقش آن در حل مشکلات موجود، از قبیل اخذ مالیات عادلانه از مؤدیان، مبارزه با فساد اداری، رفع سوء مدیریت‌ها، قابلیت مقایسه عملکرد مدیران و... مطرح شده است.
طبق مطالب بیان شده مبنای برآورد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه و تجزیه و تحلیل انحرافات مساعد یا نامساعد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه علمی استوار نیست. همچنین تعیین سهمیه مالیات وصولی هر استان نیز بیشتر بر اساس چانه‌زنی‌های سنتی مدیران، صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity of Using the Full Accrual Basis of Accounting in the Tax Affairs

نویسندگان [English]

  • Jafar Enayati 1
  • Parviz Enayati 2
1 Master Tax Administration of the Tax Administration
2 Master of Accountancy at Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

One of the main objectives of the Islamic economic system, is economic justice and achieve a balanced distribution of income and wealth. According to the special status of the tax system to achieve economic objectives , infrastructure improvements should be made in the State Tax Organization. This paper examines how the performance evaluation and has been difficulty in predicting tax revenues in the annual budget and solution to this problem. Mechanisms and methods used in this way that the tax agency has already been investigated and identified the weaknesses of these methods and more, features a full accrual accounting system of government based on its role in solving the problems, such as the fair tax payers, corruption, mismanagement fixes, feature and directors performance comparison, has been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Taxes
  • Governmental accounting
  • A full accrual basis
  • The organization's tax affairs
  • Corruption