بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین

2 دانش آموخنه مقطع کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

چکیده
مدیران واحد های تجاری، ممکن است برای بهتر نشان دادن وضعیت مالی و عملکرد خود، اقدام به دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، کنند که این کار می تواند کیفیت سود را تحت تاثیر قرار دهد. کیفیت سود نیز در تصمیم گیری های تجاری مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد.
بنابراین در تحقیق حاضر این موضوع بررسی می شود که مدیران شرکت های درمانده مالی و ورشکسته از چه نوع مدیریت سود (برای افزایش منافع شخصی و یا افزایش ارزش شرکت) استفاده می کنند؟ و کیفیت سود در این گونه شرکت ها، چه وضعیتی دارد؟ برای این منظور ارتباط چهار ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود، و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده مدیریت سود، با سودآوری آتی برای 110 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، که با استفاده از مدل تعدیل شده آلتمن به سه گروه سالم، درمانده مالی و ورشکسته تقسیم شده اند، طی سال های 1381 تا 1389، مورد مطالعه قرار گرفت.
شواهد حاکی از آن است که مدیریت سود در هر سه گروه شرکت های ورشکسته، درمانده و سالم، بیشتر به فرصت طلبانه بودن گرایش دارد. به علاوه ویژگی های کیفی سود بر نوع مدیریت سود تاثیری ندارند و مدیریت سود بهتر از ویژگی های سود می تواند سودآوری آتی را پیش بینی کند. همچنین، کیفیت سود در شرکت های سالم، بالاتر از شرکت های درمانده و ورشکسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earnings Attributes and Type of Earnings Management in the Distressed and Bankrupt Firms

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kordestani 1
  • Rashid Tatli 2
1 Associate Professor of Accounting at Imam Khomeini International University, Qazvin
2 Undergraduate Postgraduate Degree in Accounting, Islamic Azad University, Qazvin Branch
چکیده [English]

Business managers may better illustrate the financial position and performance, attempting to manipulate earnings by accruals, that this can affect the quality of earnings. Earnings quality in business decisions being considered by investors.
Therefore, this study will review the Company's financial distressed and bankrupt what type of earnings management (to increase personal benefits or to increase the company's value) are used by. And the quality of earnings in these companies, what is happening. For this purpose, the relationship between four Earnings Attributes, include accruals quality, earnings persistence, earnings predictability, earnings smoothness and discretionary accruals as a proxy for earnings management, the future profitability for the 110 companies in Tehran Stock Exchange, using Altman adjusted model in three groups of healthy companies, financial distressed and bankrupt are divided over the years 1381 to 1389 were studied.
Evidence suggests that earnings management in all three group companies bankrupt, distressed and healthy tends to be more opportunistic. In addition, the Earnings attributes type of earnings management do not contribute, and earnings management Performs better than Earnings attributes in predicting future profitability. Also, the quality of earnings in healthy companies, than distressed and bankrupt companies is higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Attributes
  • Opportunistic earnings management
  • Efficient Earnings management
  • Future profitability