نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در بهبود نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا )س

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا )س

چکیده

نظام راهبری شرکتی مفهومی است که در سالهای اخیر در زمینه پاسخگویی سازمان ها مطرح گردیده است. راهبری شرکتی به عنوان نظام و راهکاری که شرکتها به موجب آن هدایت و کنترل می‌شوند تعریف شده است و در بسیاری از تحقیقات حسابداری و حسابرسی به نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در این نظام و کارکردهای آنها پرداخته شده است. در این مقاله، ابتدا به مفاهیم نظام راهبری شرکتی پرداخته می‌شود و طبقه بندی تجربی ارائه شده برای مدلهای نظام راهبری شرکتی با توجه به چگونگی جدایی مالکیت از مدیریت و کنترل شرکت و روابط بین ارگانهای مختلفی که شرکت را مدیریت و کنترل می‌‌کنند توضیح داده می‌شود. سپس به اصول سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی برای راهبری شرکتی اشاره می‌گردد. در ادامه مروری بر نقش و کارکرد کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در راهبری شرکتی ارائه و الگوی مطرح شده از سوی کمیته سازمان های مسئول کمیسیون تردوی تحت عنوان کوزو برای کنترلهای داخلی تشریح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Internal Controls, Internal Audit and Audit Committee in Optimization of Corporate Governance

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Soleimani 1
  • Mina Moghadasi Nikjeh 2
1 Associate Professor of Accounting at Alzahra University
2 Ph.D. Student of Accounting at Al-Zahra University)
چکیده [English]

The corporate governance system is a concept that recently has been emerged regarding the accountability of the organizations. The corporate governance has been defined as mechanisms with which steering and monitoring of firms are conducted, and in many accounting and auditing researches, it has been referred to the role of the internal controls, internal audit and audit committee in its mechanisms and functions.
In this paper, first, we take a look at corporate governance concepts and tentative classification models of corporate governance are explained based on the design of separation between ownership and management, control and interrelationship among different managing and controlling groups. Then, there is a reference to Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) principles for corporate governance.
Furthermore, this paper reviews the role and functions of internal controls, internal audit and audit committee, and the individualized components of internal control based on the COSO Report are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • internal controls
  • Internal Audit
  • Audit Committee