تجزیه و تحلیل بنیادی حساب‌های دریافتنی و پیش‌بینی بازدهی آتی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی عواملی است که بر تغییرات دریافتنی‌ها و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و تاثیر می‌گذارد. همچنین این پژوهش، ارتباط بین تغییرات نسبت دریافتنی‌ها به فروش و نسبت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به دریافتنی‌ها و تغییرات در سودهای آتی را برآورد می‌کند.
داده‌های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ها از بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1388-1380 جمع‌آوری شد و رابطه بین متغیرها از طریق آزمون‌های همبستگی و رگرسیون چندگانه برآورد شد.
نتایج نشان می‌دهد که تفاوت رشد فروش نقدی، تعداد سال‌های زیان‌ده بودن، اندازه و عمر شرکت بر روی نسبت دریافتنی‌ها تاثیرگذار می‌باشند؛ به عبارت دیگر هرچه تعداد سال‌هایی که شرکت زیان‌ده بوده است، بیشتر باشد، نسبت دریافتنی‌ها بیشتر می‌شود. همچنین هرچه اندازه شرکت و عمر آن بیشتر باشد، میزان دریافتنی‌های آن نیز بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamental Analysis of Receivables and Predicting Future Earnings

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani 1
  • Ronak Tahazadeh 2
1 Faculty of Alzahra University
2 Master of Accounting at Al-Zahra University
چکیده [English]

The purpose of this paper is identifying factors that influence changes in accounts receivable and bad debt reserves. Although this paper estimates the relation between changes in the accounts receivable-to-sales ratio and the bad debt reserve-to-receivables ratio and changes in future earnings.
The data used to test the hypotheses is primarily taken from the Tehran Stock Exchange database over the years 2001- 2009 and the relation between the factors examined in several sets of cross- sectional regressions.
The results show that there is a positive relation between the number of years that firms exhibit and/ or anticipate losses and investment in receivables. Furthermore, the results indicate that the firm's age, size and growth in sale are positively related with the ratio of accounts receivable-to-sales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental analysis
  • Accounts Receivable
  • Bad Debt Reserves