بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

در ایران تا سال 1380 گزارش‌های مالی مطابق قوانین مالیاتی تهیه و ارائه می‌گردید. از سال 1380 به بعد در پی الزامی شدن اجرای استانداردهای حسابداری، تمامی بنگاه‌های اقتصادی ملزم به تهیه و ارائه‌‌ی گزارش‌های مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری گردیدند. با توجه به وجود تفاوت بین اهداف استانداردهای حسابداری و اهداف قوانین مالیاتی، وجود مغایرت بین این دو مقوله امری طبیعی است. این مغایرت سبب ایجاد تفاوت بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می‌گردد. از طرفی همانطور که می‌دانیم یکی از کارکردهای مهم سود استفاده از آن به عنوان مبنایی برای محاسبه‌ی مالیات است. بنابراین این مقاله به دنبال « بررسی عوامل ایجادکننده‌ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران » می‌باشد تا بدین وسیله رهیافتی جهت کاهش اختلافهای موجود ارائه شود. به نظر می‌رسد چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع رسمی تدوین قوانین و مقررات مالیاتی تدبیری اتخاذ نمایند که تعامل این دو را بیشتر کرده و تا حد امکان مغایرت‌های موجود را برطرف نمایند بسیاری از مشکلات میان سازمان امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی و حسابرسان مستقل حل خواهد شد

کلیدواژه‌ها