مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه الزهرا (س)

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خلیج فارس

چکیده

امروزه تعادل بین ریسک و بازده برای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که مدیریت این ریسک چند دهه‌ای است که به عنوان یکی از مباحث مهم در بانکداری مطرح می-باشد. در این مقاله نیز به مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. هدف این مقاله ارائه‌ی ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و اجرای سیاست‌هایی است که برای بهبود آن می‌توان به‌کار برد. بررسی‌های حاصل نشان دهنده‌ی این است که بانک‌های اسلامی به دلیل بکارگیری ابزارهای متفاوت نسبت به بانک‌های متعارف در مدیریت نقدینگی با مشکلاتی روبرو می‌باشند. علاوه بر آن، این ابزارها چندان کارا نیستند . این مقاله با مروری بر ادبیات ریسک نقدینگی به این جمع‌بندی می‌رسد که برای مدیریت نقدینگی علاوه بر ابزارها، توجه به آموزش بیشتر اصول بانکداری اسلامی به مردم، اصلاح ساختارها در جهت رشد و توسعه‌ی بازار سرمایه، ایجاد شبکه‌‌ی گسترده‌‌ی بین بانکی، انجام تکنیک‌ها و سیاست‌های خاص و نظام نظارتی کارآمد برای ارایه خدمات در جهت توسعه، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Management in Islamic BankingLiquidity Risk Management in Islamic Banking

نویسندگان [English]

  • Maryam Abbaszadeh 1
  • Azadeh Roshanravan 2
  • Sedighe Atrkar Roshan 3
1 Assistant Professor at Al-Zahra University
2 Master's degree in Economic Development and Planning, Al-Zahra University
3 Ph.D. student of economics at the University of Shiraz and a faculty member of the Department of Economics at the University of the Persian Gulf
چکیده [English]

The balance between risk and return for the banks is very important. The management of this risk is concerned in recent decades as one of the main issues in banking. In this paper, the Liquidity Risk Management in Islamic Banking is discussed.
The purpose of this paper is to introduce liquidity risk management tools in Islamic banking and policies that can be used to improve it.
Survey results indicate that Islamic banks to use different tools rather than standard banks in managing their liquidity are faced with problems. In addition, these tools are not efficient.
This paper reviews the literature on liquidity risk to receive the conclusion that in addition to cash management tools, according to the principles of Islamic banking to educate the public more, structural reforms for growth and development of the capital markets, extensive networking between banking, techniques and specific policies and efficient regulatory system to service for development is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquidity Risk Management
  • Liquidity Management Tools
  • Islamic Banking