شکاف جنسیتی درآمد: به چالش کشیدن توجیهات عقلانی، تساوی حقوق، تبعیض و محدودیت های مدل های سرمایه انسانی

نویسندگان

مربی دانشگاه آزاد مبارکه

چکیده

شکاف جنسیتی درآمد به طور پیوسته و در سطح دنیا به اثبات رسیده است. این مقاله اساسأ بر مبنای داده های کشور آمریکا است، اما شکاف بین درآمد زنان و مردان در هر کشوری وجود دارد. بحث مداومی وجود دارد مبنی بر اینکه شکاف جنسیتی درآمد صرفأ اجتناب ناپذیر و به طور منطقی نتیجۀ منصفانه الگوهای کاری و رفتاری متفاوت زنان و مردان است و یا تاثیر تبعیض کارفرما در مقابل زنان، می باشد. رویکرد سرمایه انسانی که در آن متغیرهای توضیحی مختلفی برای کوچک شدن اندازه شکاف درآمدی به کار می رود، اغلب برای این استدلال استفاده می شود که بخش بیشتر شکاف ناشی از تبعیض نیست، بلکه ناشی از سرمایه گذاری های متفاوت زنان و مردان در کار است. به هرحال نه سرمایه گذاری ها و نه نتایج از راه های تساوی جنسیتی قابل ارزیابی نیستند و مفهوم زیربنای مدل انتخاب های منطقی که در مقابل پشت پرده بحث تساوی جنسیتی ایجاد شده است نیز دارای نقص است. به نظر می رسد تبعیض با الگوهای کاری و رفتاری جنسیتی پیچیده شده است. بسیاری از متغیرهای توضیحی سرمایه انسانی، خود نیاز به توضیح دارند. فهم شکاف مستلزم شناسایی محدودیت های مدل های سرمایه انسانی است. امید می رود رویکرد تکنیکی تری نسبت به چنین مدل هایی اتخاذ شود و همچنین در مورد موضوعاتی فراتر از این رویکرد نیز اندیشه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Gender Pay Gap: Challenging the Rationalizations. Perceived Equity, Discrimination, and the Limits of Human Capital Models

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Kian Ersi
  • Majid Saadt
Instructor of Mobarakeh Azad University
چکیده [English]

A gender gap in earnings has proven both persistent and universal. This paper relies mainly on U.S. data, but a gap between women’s and men’s earnings exists in every country. There is a continuing debate as to the extent to which the gap reflects merely the inevitable and reasonably fair result of differing work patterns and behaviors by women and men or the impact of employment discrimination against women. The human capital approach, in which various explanatory variables are used to shrink the perceived size of the gap, is often used to argue that much of the gap is due, not to discrimination, but to differing investments in employment by women and men. However, neither “investments” nor “outcomes” can be assessed in gender neutral ways and the model’s underlying notion of rational choices made against the backdrop of a gender neutral playing field is flawed. Discrimination appears to be entwined with gendered work patterns and behaviors; many of the human capital “explanatory” variables themselves require explanation. Understanding the gap requires recognition of the limitations of human capital models, and a willingness both to take a more sophisticated approach to such models, and to think beyond this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Employment
  • Discrimination
  • Gender pay gap