تحقیقات تفسیری حسابداری،چالش ها و فرصت های تحقیق در حسابداری

نویسندگان

1 مدرس موسسه غیرانتفاعی علوم فنون مازندران

2 مدرس دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره)

چکیده

این مقاله به بررسی سیاست های و ارزیابی تحقیقات تفسیری حسابداری (IAR) می پردازد . به این منظور مقاله حاضر جایگاه و وجوه اشتراک بین تحقیقات تفسیری حسابداری را با بدنه اصلی و جریان تحقیقات انتقادی حسابداری مورد بررسی قرار می دهد. تحقیقات تفسیری حسابداری یک مفهوم گسترده است که معانی متعددی را در بر دارد و غالبا با نظریه های کلاسیک و سنتی در علوم اجتماعی مرتبط است ، و تلاش می‏کند که نظریه های مدرن و پسا مدرن اجتماعی را نفی کند وبه همین منظور روی نقش و کارکرد حسابداری تاثیر می گذارد.[8].پژوهشگران تحقیقات مذکور ، که بر ترویج این نوع پژوهش ها تأکید دارند ، روش های متعددی را برای رسیدن به این امر پیشنهاد نموده‏اند.امروزه ، پژوهشگران این نوع تحقیقات خواستار تعریف و ارائه یک فضای مستقل و متمایز آکادمیک هستند که بر مبنای نتایج تحقیقات تفسیری حسابداری ایجاد شده باشد. در این مقاله ماهیت ، هویت وکارکرد تحقیقات تفسیری حسابداری و نیز جایگاه آن نسبت به سایر تحقیقات حسابداری بررسی شده است . همچنین به تحقیقات تفسیری بر مبنای تقسیم بندی رزلندر (Roselender) و دیلارد (dillard) که نوعی تحقیقات « روش شناختی ، فلسفی و ایدئولوژیک » است ، اشاره شده است.
واژه های کلیدی ، تحقیقات تفسیری حسابداری ، تحقیقات انتقادی حسابداری ، تئوری حسابداری ، حسابداری عملی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretative Accounting Research, Challenges and Opportunities in Accounting Research

نویسندگان [English]

  • Jafar Larimi 1
  • Ebrahim Mohseni 2
1 Moderator of the Nonprofit Institute of Science in Mazandaran
2 Non-Professorship lecturer Allameh Mohaddes Noori (RA)
چکیده [English]

This article reviews the policies and evaluating interpretive accounting research (IAR) deals In order to present an interpretation of Accounting Research status and commonalities between the main body and the investigation will examine critical accounting.Interpretive accounting research is a broad concept that involves multiple meanings and Classical theories in the social sciences often linked And modern and postmodern social theory tries to deny Therefore, the role and function of affect and Accounting The Research Scholars Encourage this kind of research focus Several methods have been proposed to achieve this Today, researchers sought to define this type of research and provide a separate and distinct academic environment are Today, researchers sought to define this type of research and provide a separate and distinct academic environment are Account has been created based on the interpretation of research results In this paper, the nature of identity, an interpretation of Accounting Research functionality and its position relative to other accounting research has examined Interpretive research-based segmentation Roselender and Dillard kind of research "methodology, philosophical and ideological" is mentioned

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretative Accounting Research
  • Critical studies in accounting
  • Accounting theory
  • Accounting practice