مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون مشارکت استفاده‌کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

چکیده

http://journals.alzahra.ac.ir/ijar/files/0allsites/wysiwyg_fa.gif
هدف این پژوهش، ارزیابی نتایج تحقیقات داخلی و خارجی پیرامون میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری و نقش آن ها در اثرگذاری بر فرایند تدوین استانداردها است. میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استاندارد به عنوان یک عامل اساسی در مشروعیت نهادهای تدوین کننده استاندارد تلقی می شود. استفاده کنندگان از صورت های مالی دارای قدرت بالقوه جهت تأثیرگذاری بر فرایند تدوین استاندارد هستند. یافته های پژوهش به طور کلی نشان می دهد که میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری اندک است. نداشتن زمان و منابع کافی جهت مشارکت، هزینه مشارکت و احتمال موفقیت از دلایل عمده مشارکت اندک استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Empirical Researches about Participation of Financial Statement Users in Accounting Standard-Setting

نویسنده [English]

  • Elaheh Barzegar
Assistant Professor of Islamic Azad University, Shiraz
چکیده [English]

This study reports the results of internal and external surveys about participation level of financial statement users and their influence on the process of setting accounting standards. Participation in standard-setting processes is known as a key indicator of standard setters’ legitimacy. Financial statement users have the potential to exert strong positive influence in the shaping of accounting standards. The findings suggest that, In general, participation of financial statement users in setting accounting standards were limited. Lack of time and recourse, costs, and probability of success are explaining this limited level of participation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Accounting standards
  • Standard
  • Setting process