نویسنده = احمد خدامی پور
بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 65-83

10.22051/ijar.2013.406

احمد خدامی پور؛ میثم امینی نیا؛ رحمت الله هوشمند زعفرانیه