کلیدواژه‌ها = اجتناب مالیاتی
نقش میانجی کیفیت گزارش‌گری مالی و غیرمالی در رابطه بین هزینه حقوق و دستمزد نیروی کار و اجتناب مالیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22051/jaasci.2023.44383.1790

حمزه دیدار؛ احمد حسن علی الحسنی؛ غلامرضا منصورفر


چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 61-80

10.22051/ijar.2016.2363

حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی؛ محمدعلی ساری